שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יחד: המפלגה עם הכי הרבה יראת שמים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

יחד: המפלגה עם הכי הרבה יראת שמים

[ראיון עם הרב מרדכי ציון]


ש: מה המפלגה האידיאלית שיש להצביע עבורה?

ת: לצערנו אין. לכל המפלגות יש חסרונות, וכמובן גם מעלות. כאשר יבוא המשיח, אז יהיה לנו מלך שלם. אך בינתיים, הרמב"ם כותב שאדם נידון על פי רובו, וכן העיר (הלכות תשובה פרק א). וכן מפלגה נדונית על פי רובה. אין מפלגה בתכלית השלמות. יש לחפש את הרוב – והוא נמצא במפלגת יחד.


ש: אז הרב פוסק להצביע בעד יחד?

ת: לא. איני אומר לאף אחד במה להצביע. הציבור הוא שקובע את נציגיו, כמבואר בשו"ת הרשב"א ושו"ת הרא"ש. החתם סופר כותב בתשובה שכל בוחר הוא כמו דיין בבית-דין, לכן הוא חייב להצביע על פי מה שהוא חושב ולא על פי מה שרבנים חושבים. כמובן עליו להצביע לשם שמים, כלומר לא מה שטוב לו, אלא מה שטוב לאומה ולרבונו של עולם, כמבואר בשולחן ערוך. אך כמובן בשביל זה עליו להקשיב למה אחרים אומרים.


ש: למה במפלגת יחד יש רוב זכויות?

ת: כי הדבר הכי חשוב זו יראת שמים. כך כתב רבנו הרב צבי יהודה על פתק לקראת הבחירות בשנת תשכ"ח כאשר עמדת על הפרק "חזית דתית מאוחדת", והביע רבנו את תמיכתו בקיצור ורשם: תהילים קיט סג, כלומר "חבר אני לכל אשר יראוך".


ש: אבל הוא תמך במפלגת התחיה שהיתה מעורבת דתיים וחילוניים?

ת: לא נכון. התחיה היתה בהתחלה תנועת הסברה למען ארץ ישראל שכללה דתיים וחילוניים והוא תמך בה. אך כאשר הפכה למפלגה, הוא לא נתן מכתב תמיכה לקראת הבחריות. על אף ההפצרות, הוא סירב, בנימוק שיש ברשימה חילוניים וכאשר שאלוהו: הרי רבנו נתן מכתב תמיכה לרשימת הרב כהנא – השיב: זו מפלגה דתית. דברים היו חד משמעים בנדון. הוא צעק שלא ישתתפו עם חילוניים גם לנוכח סכנת הנסיגה מסיני. כמובן, אין זו המצאה שלו. זה כתוב ברמב"ם שכל המינוים שבישראל צריכים להיות אנשים יראי שמים (הלכות מלכים פרק א). וגם ילד הלומד תורה יודע שהשרים שמונו על ידי משה רבינו היו חייבים להיות יראי אלהים (שמות יח כא).


ש: ובבית היהודי אין יראת שמים? זה בית של גויים כמו שיש הקוראים לו?

ת: חס ושלום. מי שמכנה אותו כן צריך לעשות תשובה ולבקש ממנו סליחה. לא לעשות דמוניזציה! במיוחד שהם בקשר עם רבנים גדולים ומסורים, וביניהם הרב חיים דרוקמן. לא לבזות רבנים, לא לבזות יהודים. אך במפלגת יחד יש יותר יראת שמים, ויראת שמים היא היסוד לכל הצלחה. כל ישראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת.


ש: אבל בזמנו, בשנת תשכ"ו, רבנו הרב צבי יהודה הודיע את נאמנותו המוחלטת למזרחי על אף התסבוכות שהתגלו אז?

ת: אין מה להשוות את המזרחי של אז לבית-היהודי של היום. התסבוכת אז היתה מרצה אורח באוניברסיטת בר אילן עם דעות כפרניות. אך באופן כללי, אז המזרחי לחם בעד התורה. עכשיו הבית-היהודי אינו לוחם במספיק מסירות נפש נגד צמצום הופעת התורה במדינה. גם נוסיף שאז בשנת תשכ"ו, היתה התארגנות למפלגה דתית לאומית חלופית בעד הפרדת דת ומדינה, לכן רבנו הדגיש את נאמנותו למזרחי. אך גם אז לא הצליחו להוציא ממנו הצהרה במי לבחור.


ש: אבל כיצד מודדים יראת שמים?

ת: זו אכן שאלה כבדה. יראת שמים כוללת קיום התורה כולה. בזמנו הג"ר שלמה יוסף זוין נשאל למה הוא בוחר במזרחי, ולא בתור חב"דניק באגודה, כהוראת הרבי מלובביץ'. הוא השיב: הרב מלובביץ' לא אמר לבחור באגודה אלא במפלגה הכי דתית, הכי דתית בעיניי היא המזרחי.


ש: אם כן, למה לא לבחור בעד הבית-היהודי, בו יש תורה שלמה, - העם, התורה והארץ? הרי זו הרשימה היחידה של הציונות הדתית, הרשימה היחידה שתואמת את חזונו של מרן הרב קוק?

ת: לא להתבלבל. כמו שדרך ארץ קדמה לתורה – כלומר המוסר הטבעי והבינה הטבעית הם הבסיס לתורה, ואם התורה לא נבנית עליהם, הוא קורסת, - כך יראת שמים קדמה למרן הרב קוק, ובלי הבסיס הזה, כל הדברים העליונים והנשגבים של מרן הרב קוק קורסים. מרן הרב קוק עצמו, מאוד חשש מזה, כמו שהוא כותב באגרת שע"ח שמודפסת בפתח ספר אורות התשובה, שיש מאוד להיזהר שהרעיונות הגדולים של שמחת-עוז, שלוה ונועם זיו קודש, לא יגרעו את יראת השם הפשוטה כחוט השערה, אלא אדרבה יגדילו אותה.


ש: וכל הרבנים הגדולים שתומכים בבית-היהודי אינם יודעים זאת?

ת: כבודם במקומם מונח, וגם כבוד הרבנים שתומכים במפלגת יחד במקומם מונח. אנחנו מכבדים את כל הרבנים, אך אינינו יכולים תמיד לעשות כדברי כל הרבנים. כמו כן אנו אוהבים את כל היהודים מכל המפלגות. חילוקי דעות אינם חילוקי לבבות. אגב, יראת שמים גם כוללת כמובן הלכות בין אדם לחברו. לכולנו יש צער רב על דיבורים רעים על הזולת שנאמרים בתקופה זו, וייאמר לזכותו של אלי ישי, ראש מפלגת יחד, שיש לו פה נקי, ואין זה דבר קל בשעת בחירות.


ש: אז עתה אנו נקבל את הגר"מ מאזוז למנהיג רוחני?

ת: לא. כמובן אנו מכבדים אותו מאוד, הוא תלמיד חכם גדול, אך הוא אינו הרב שלנו, ולא בכל עניין ,דבריו הם מה שלמדנו. אין אצלו שלילה חריפה של גיור מסורתי (עיין בספר זרע ישראל לרב אמסלם עמ' רעד), אין אצלו שלילה חריפה לעלייה להר הבית, יש אצלו שינויים גרסאות בסידור מאוד שנויים במחלוקת. בשלושת הנושאים האלה דעתו היא דעת יחיד. הרבה גדולי הדור הביעו ביקורת קשה עליו. וכמובן הוא השיב מלחמה שערה. ובודאי הוא אינו ציוני במובן של תלמיד מרן הרב קוק. אך ודאי הוא תלמיד חכם גדול. וכאמור לעיל, כל דבר נדון על פי רובו, ויראת שמים שלמה וריבוי תורה הם הקובעים. ועתה יש במפלגת יחד יותר תורה בטהרת הקודש.


ש: בסיכום?

ת: אשרינו שזכינו למדינה, אשרינו שזכינו לבחירות, חג גדול הוא לנו.


  • פורסם בשאילת שלמה 379