שיעורי הרב שלמה אבינר

יהונתן פולארד (וידאו קצר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

חלק א'

השאלה: ברצוני לפרסם פה קטע מעיתון שקראתי היום בעיתון החרדי "המודיע" והחלטתי להעלות לרשת האינטרנט כדי שכולם יראו במו עיניהם שהאיש הגיבור הזה שיושב ומשלםעל הצלת ישראל מספיק גם לתרום צדקה שלפי עניות דעתי אין הקרבה יותר ממה שהוא נתן ונותן בכל רגע. אם אפשר לדעת מה כבוד הרב חושב על הנדבה הזאת?

חלק ב'

השאלה: אני מעתיק לכבוד הרב את תוכן הכתבה. "תרומה מפתיעה ומרגשת ל"שובו" מיונתן פולארד. כאשר רשת החינוך הארצית "שובו" יצאה לאחרונה במבצע חירום בארה"ב למען הצלת ששת ממוסדותיה בעקבות המשבר הכלכלי החמור לא העלו בדעתם עד היכן הקמפין יגיע. קמפיין ההצלה שפורסם הן בעיתונות החרדית והן במדיה בארה"ב הגיע במפתיע אפילו לכותלי בית המעצר שם כלוא יונתן פולארד,העציר המפורסם הראה שהוא מכיר בחשיבות עבודת הקודש שרשת שובו עושה למען הצלת נפשות בישראל ושלח את תרומתו האישית 10$ לרשת." המשך הכתבה לא רלוונטי והם מוסיפים תמונה של הקבלת התרומה. ע"כ הדברים מקווה שיותר יתעוררו להצלתו מהשבי.