שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יהודי רגיל בארץ או רב בחו"ל- מה עדיף? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: מה עדיף להיות רב בחו"ל או להיות יהודי רגיל פה? כי הרבה רבנים בחו"ל מתלבטים בארץ. פה הוא לא ימצא עבודה טובה, כי פה יש המון רבנים בזכות המדינה של הכויפרים..

תשובה: מה עדיף להתפלל שחרית במניין או שחרית בלי מניין ושיעור תורה? כמובן תפילת שחרית במניין כי זה דין תורה, ולימוד תורה זה מעלה. לא כתוב כמה אדם צריך ללמוד תורה אלא צריך לקבוע עיתים לתורה. ולכן קודם צריך להיות יהודי נורמאלי שמתפלל במניין ואח"כ להוסיף לימוד תורה וכן הלאה.

וכן פה. צריך קודם כל, כל יהודי לעלות לא"י. זה מצוות עשה מן התורה שכל יהודי חייב בה. אבל להיות ת"ח זה לא חייב להיות כזה, אפשר להיות ת"ח שמוכר עגבניות בשוק, אין חובה להיות רב או ר"ם או מורה. זו מעלה. אז קודם צריך את חובתו ואח"כ מעלה. כך אמר הרב קוק לאיזה רב ששאלו האם לעלות לארץ.

וכן באגרות לראיה אגרות לרצי"ה מהרב יהושוע מקוטנא שהיה אור עם הרב ברוסייה במלחמת העולם הראשונה. הוא אומר- כבודו יעזור לי לעלות לארץ. אני מפחד, אני לא יודע שהבן שלי יהיה ירא שמיים והנכד אני בכלל לא יודע. אז מי שלא היתה לו עבודה בארץ לא יכל לעלות לארץ, וזו לא היתה מליצה. ימצא לי כבודו עבודה, כל עבודה. נו אתה רואה, עדיף להיות מלמד תינוקות פה מאשר רב גדול שפם.

אם כן קשייא: למה האמוראים לא עלו לארץ? אומר תרומת הדשן- אי אפשר היה ללמוד פה תורה. בבבל היה שלטון כזה, עם ריש גלותא עם סמכות ואוטונומיה לריש גלותא, ופה היו רומאים שהציקו לנו והרגו אותנו ואי אפשר היה ללמוד פה תורה.

ואם אפשר ליסוע לחו"ל כדי ללמוד תורה- ק"ו שלא צריך להעלות לארץ כדי להמשיך לימוד תורה? תשובה: זאת לא השאלה ששאלנו. לא שאלנו אם עדיף להיות החול וללמוד תורה או להיות בארץ ובכלל לא ללמוד תורה, אלא או להיות שם רב גדול ופה רק רב קטן, מלמד תינוקות וכן הלאה. גם פה וגם פה לומדים תורה.

היו מעט מאוד שעלו לארץ ואנחנו לא יודעים איך הם בכלל שרדו. וכך מובא סיפור על ר' יוחנן בגמ' שישב מתחת לכותל..

שתרומת הדשן אומר שאי אפשר היה לעלות לארץ- אז ממש אי היה אפשר, לא ששם היתה מילגה של 100000$ ופה לא. אך עכשיו אדם לא יכול לעלות לארץ ולהתפרנס? כל אחגד יכול להיות פה רב. אז הוא לא יהיה רב גדול אבל הוא יהיה רב קטן. אז מה?

וב"ה זכינו לאורח חשוב שעלה לארץ היום לפני 6 שנים בדיוק- זה הרב מרדכי ציון. שהוא היה רב שם והיה רב פה. והנה הוא יגיד דבר תורה.