שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יהודי, אל תצביע דתי, אל תצביע לאומי, תצביע דתי לאומי

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


[מ"באהבה ובאמונה"]


גם מפלגה לאומית לא דתית, כלומר חילונית, היא טובה

אבל אינה שלמה.

גם מפלגה דתית לא לאומית, כלומר חרדית, היא טובה

אבל אינה שלמה.

אדם פרטי צריך להיות שלם בגופו ובנפשו

שאם לא כן לא ישרוד,

קל וחומר מפלגה.

כי מפלגה היא מחנכת האומה

מובילה אותה מן ההווה אל העתיד,

בונה את העתיד על יסוד ההווה.

והרי מפלגה חילונית עסוקה בהווה

בכלכלה ובטחון- ולא בנצח.

ומפלגה חרדית, בנצח

בתורה ומצוות – ולא בהווה.

אבל אם אין דרך ארץ אין תורה,

אם אין בניין הארץ אין תורה

ואם אין תורה אין דרך ארץ,

גם בניין הארץ יפול.

כל המפלגות טובות,

אבל מפלגה זו אחריות.

כמו בצבא

טווח קצר, טווח בינוני, טווח ארוך.

ומפלגה לא שופטים על פי דיבורים

אלא על פי מעשים,

לא על פי הבטחות

אלא על פי עובדות.

ומה שיכולנו לעשות בעבר

נוכל לעשות בעתיד

ועוד יותר טוב.

חינוך – עשינו

בניין הארץ – עשינו

בטחון – עשינו

רווחה – עשינו.

זה הבית היהודי,

הבית לכל יהודי

דתי או חילוני

חרדי או מסורתי

אשכנזי או ספרדי

תימני או אתיופי

ימני או שמאלני

בית גדול ורחב

בית לשעה ולנצח.


כל ההבחנה הזאת

בין דתי לבין לאומי

שטחית היא.

סוד החיים של ישראל,

סוד הקיום של ישראל,

כולל את שניהם,

שבאמת אחד הם.

==
==

  • פורסם בשאילת שלמה 261