שיעורי הרב שלמה אבינר

י"ז בתמוז-תיקון הרצון

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כיצד לתקן את הרצון, כיצד לחזור בתשובה על מה שהיה בי"ז בתמוז