שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

טלית לנשים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־08:11, 8 ביולי 2018 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

שאלה: אשה יכולה להתעטף בטלית?

תשובה: לא. נפסק ב'שולחן ערוך' שזו יוהרא (שו"ע או"ח יז ב). ואם זה טלית של גברים יש בעיה של 'לא תלבש' (תרגום יונתן על "לא ילבש”).

שאלה: הג"ר משה פיינשטיין כותב בשו"ת 'אגרות משה' (או"ח ד מט), שיש לאשה רשות לקיים מצות ציצית אף שאינה מחוייבת בה, במקרה שמתקיימים שני תנאים: א. אין כוונתה למרוד בד' ובתורתו, אלא כוונתה לשם שמים. ב. הבגד צריך להיות שונה מבגדי גברים, כי יש גם את האיסור של 'לא תלבש'?

תשובה: על מנת שזה יהיה לשם שמים ולא לשם יוהרא צריך שתלבש את הטלית בצנעה ושאף אחד לא יידע, וכאמור גם צריך שהטלית תהיה טלית של נשים. (מסופר על הגרי"ד סולוביצ'יק שאשה שאלה אותו אם היא יכולה ללבוש טלית גדול בתפלה.

השיב לה: "משום שזה שינוי גדול במסורת, יש להתקדם בהדרגה”. הוא הציע לה ללבוש בגד של ארבע כנפות בלי ציציות במשך שלושה חודשים ואז לחזור אליו. לאחר שלושה חודשים היא חזרה ואמרה שזו הייתה החוויה הכי מרגשת בחייה. אמר לה הגרי"ד: "במשך שלושה חודשים לבשת בגד ללא שום ערך דתי או הלכתי, א"כ זה מגלה שההרגשה שלך באה ממקור שהוא מחוץ למצווה", ולא נתן לה את הסכמתו ללבוש טלית).

שאלה: האם אשה יכולה להניח תפילין, כמו מיכל בת שאול (עירובין צו א. ע' תוס' ר"ה לג א ד"ה "הא רבי”)?

תשובה: את לא מיכל בת שאול, ומכל מקום כתוב ב'שולחן ערוך' שאשה המניחה תפילין מוחים בידה (שו"ע או"ח לח ג), ועוד מיכל בת שאול הניחה תפילין בצנעה ולא בהפגניות. חוץ מהנאמר, יש גם בעיה של 'לא תלבש' (תרגום יונתן שם). לפני שמוסיפים מצוות יש לקיים את החובה, עיין בספר 'מסילת ישרים'. (וכן עיין דבר מעניין בכה"ח שם סק"ט, שע"פ הקבלה אין ראיה ממיכל בת שאול, שהייתה לה נשמה של זכר).

שאלה: שמעתי שגם בנות רש"י הניחו תפילין?

תשובה: לא ראינו מקור. מכל מקום עוד ארוכה הדרך עד שנגיע למדרגתן.