שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

טיול בהר הבית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: מה הרב אומר על הטנרד חדש לדתיים לטייל בהר הבית?

ת: אין טרנד. יש עשרים אלףיהודים שעולים להר הבית כל שנה, ויש שני מיליון יהודים המבקרים בכותל. כלומר, אלו העולים בטל בשישים ויותר.

ש: הרב עולה על הרב הבית?

ת: חלילה. הרי 99.9% מהרבנים אוסרים לעלות להר הבית, מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה אסרו לעלות על הר הבית והרבנות הראשית אוסרת.

ש: אבל יש רבנים חשובים מציבור הדתי-לאומי שעולים להר הבית?

ת: אתה שואל אותי מה שקורה או מה שצריך להיות? אם אתה שואל אותי מה קורה, אפשר לקנות עיתון ולקרוא. אבל מי שקובע על הר הבית הוא הרבנות הראשית לישראל וגדולי ישראל האוסרים.

ש:אבל עובדה שיש רבנים העולים?

ת: יכול להיות. אבל זה דעת יחיד, ולא פוסקים הלכה על פי דעת יחידי.

ש: למה בעצם אסור לעלות על הר הבית?

ת: טעם האיסור הוא מפני החשש להיכנס למקום המקדש שהוא בחיוב כרת. אמנם נעשו הרבה מחקרים של מדידות, אבל דווקא ריבוי המחקרים הסותרים מראה איך הדבר מסובך. יש כמו אחד עשרה שיטות על מקום המקדש. עיין בויקיפדיה. גם אין מצוה לעלות על הר הבית. הרי הוא נקרא הר הבית, כלומר ההר של הבית. כשיש בית אפשר לעלות, כשאין בית אין לעלות עליו.

ש: כמו שצה"ל נכנס להר הבית מדין כיבוש, למה שאנו לא ניכנס בשביל כיבוש?

ת: ארץ ישראל נקנית בכיבוש והר הבית בהשראת שכינה. עיין רמב"ם הלכות בית הבחירה ו ו. באשר לצה"ל, זו עבירה להיכנס להר הבית, אך לצה"ל מותר, כמו שמותר לו לחלל שבת, אם נצרך. לא הגיע הזמן לבנות את בית המקדש. הרמב"ם בהלכות מלכים (א א-ב) אומר שקודם יש להקים מלכות ישראל, אחר כך למחות עמלק, ורק אז לבנות בית מקדש. אז ניכנס להר הבית.

ש: האם ההסתייגות לעלות להר הבית גם קשורה למה שהעלייה גורמת לטרור?

ת: נפלת בפח של טענת המחבלים. הרי אתה עיתונאי, צריך לבחון דברים היטב. היה טרור לפני שעלו להר הבית, היה טרור לפני מלחמת ששת הימים, היה טרור לפני הקמת המדינה. זה לא קשור.

ש: בבין הזמנים היו אלו שטיילו באיזה נחל ואלו שטיילו בהר הבית. לא עדיף לטייל בהר הבית?

ת: על זה אנחנו כואבים. רבנו הרב צבי יהודה לא העז לבקר בכותל. רק בהזדמויות רחוקות מאוד, הוא ביקר ,וכשיצא הוא היה רועד לשעה-שעתיים. ב"ה לא כולם עולים להר הבית, רק חלק קטן. היא טעות חמורה מאוד.

  • פורסם בשאילת שלמה 510