שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

טיולי אקסטרים מסוכנים- מותר? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם מותר לעשות סנפלינג ובאנגי? כלומר האם מותר לעשות ספורט שי בו מרכיב של סיכון? לא. לא מסתכנים סתם. ואיך אתה יודע שיש מרכיב של סיכון? כי החברות שעושות את זה משלמות מחיר גבוה על הביטוח ומכאן אני מסיק שזה מסוכן. לראשונים והאחרונים היה להם כלים מסויימים לדון אם זה מסוכן או לא. ריה"ל אמר קשה לעלות לארץ והוא הביא את השוכר אשר בספינה כדוגמא. אך עכשיו זה קל יש את חברות הביטוח ויודעים על פיהם מה מסוכן ומה לא.

לגבי הסיכון זה כך. "ונשמרתם לנפשותיכם". מי שעושה פעולה שהוא ימות בה 100% הוא עושה עבירה. אבל גם 95% אחוז הוא עובר על דאוריתא כי זה רוב. וגם 50% זה ספק דאוריתא וצריך להחמיר. 49% לכאורה מותר מדאוריתא אבל זה לא בטוח. יש לפעמים. הרשב"א חידש חידוש מיעוט מצוי. אמנם זה מיעוט אבל זה מיעוט מצוי. הוא אמר את זה על כשרות. וסכנתא חמירא מאיסורא. אז גם פה צריך להזהר ממיעוט מסויים. הרבה אחרונים אמרו שזה ב10%. גם אם נקבל את החידוש של הרשב"א ונעבירו להסתכנות- הרי אין עשרה. אם כן זה סיכון זעיר. האם זה מותר? מותר בשביל פרנסה ובשביל מצווה. בשביל פרנסה כתוב בגמרא שמותר לעלות על עץ. מותר סיכון קטן. וגם בשביל מצווה- ר' טרפון שקרא ק"ש בשכיבה. תפארת ישראל שם- זה סיכון זעיר. וגם ר"ע היה בבית הסוהר והוא נטל ידים לפני האוכל עם המיים שנתנו לו לשתות. גם זה- סיכון זעיר. וכן מובא בפתחי תשובה קנז. זה אותו הדבר פרנסה ומצווה. מצווה זה פרנה רוחנית.

אם כן סיכון זעיר בשביל מצווה ופרנסה. עוד דוג'- אחיות, שוטרים.

בעוד שמצאנו שבמקום ששכיחא היזיקא- אפילו מצווה לא עושים. כמו בדיקת חמץ מתחת לאבנים שיש שם נחשים ועקרבים וכן בדיקה בקירות בקיר שבין יהודי לגויי. ואיפה זה שכיחא היזיקא? הסביר שזה ב5% סיכון. . בשות היכל יצחק הוא מביא בשם שות ר' עקיבא איגר שזה 1 מאלף. והוא מוכיח את זה כי בשו"ע מותר לחלל שבת בשביל יולדת אבל יש דברים שלא מתירים בשבילה אך כן בשביל חולה שיש בו סכנה. ומסבירים שם המגן אברהם כי רק אחד מיני אלף מתים מזה. ולכן מותר בשביל פרנסה ומצווה.

אבל בשביל בידור לא התירו. לא התירו סיכון, גם קטן. מה שהתירו בשביל פרנסה או בשביל מצווה זה לא הנאה, זה כתוב בהלכות גילוח בחול המועד- מי שבא ממדינת היפם מותר לו להסתפר ולהתגלח ואומרים פהוסקים מה הקשר. ובימינו זה לא שייך. אלא שבא במדינת הים אומר השו"ע שזה לפרנסה ולא לטיול. שאם היה בטיול אסור. ולמה? כי נסע לצורך אסור, אסור לצאת מהארץ. ויש שיטה שאומרת שיצא לטיול עם סיכון שהספינה תשבר. ולכן רואים שבשביל טיול שזה לא מצווה לא לוקחים סיכון.

מה דין טיול בא"י זה מצווה או לא? זה מצווה. הרצי"ה כתב בהסכמה לספר אורות התשובה לרב פילבר- על תלמיד שנפל מצוק ונהרג- שמצווה לטייל בא"י. וזה מובא בגמ' בב"ק. שאברהם אבינו ילך בכל הארץ. ולמה? שיטה ראשונה- כי הליכה קונה. שיטה ב' הטיול מכין כיבוש, שיהיה נוח לבניו לכבוש. זה הפגנת נוכחות בארץ וזה מצווה. וגם כתוב כל ההולך ד' אמות בא"י יש לו חלק לעולם הבא. כמובן שיש עוד מצוות. וזה לא כמו מצוות נרות חנוכה או ואהבת לרעך כמוך, אלא שזה גם מצווה.

אתה נוסע באוטו ויש סיכון בזה, אבל סיכון באוטו הוא לא סיכון זעיר, אלא סיכון אפסי. 300 אנשים מתים בשנה מתאונות דרכים. וכמה נוסעים בכל יום? מיליון. ובשנה? 300 מיליון. אחד למיליון זה שום דבר, זה כלום. אגב חלק מהנהרגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל. ואם כך אז לא נצא לרחובות וכן הלאה, לא נעשה כלום. יש סיכון זעיר שזה לפרנסה ומצווה ויש סיכון אפסי. ואין בזה בעיה גם בשביל טיול וגם בשביל סתם. אז ליסוע לטיול זה בסדר וללכת במדרכה זה בסדר. אבל באנגי וסנפלינג- לא לוקחים בשביל זה סיכון.

וכן חוג צניחה חופשי. זה מסוכן. לפעמים המצנח לא נפתח ולפעמים נופלים לא טוב וכן הלאה. יש אנשים שמתו מצניחה. היה מפגן צניחה של צהל ואח של גיסתי התרסק מול ארוסתו. ז"א יש בזה סיכון ואתה לא יכול לומר שאין בזה שום דבר.

אדם מטייל בחול המועד, לא לטייל במסלולים לא מאושרים ע"י החברה להגנת הטבע. כל שנה אנשים נאבדים כל שנה אנשים מחליקים וכן הלאה.

מה דין אופנוע? אופנוע זה מסוכן. בגלל שאם יש לך תאונה עם אדיוט ויש אדיוטים אתה לא מוגן. קטנוע נוסע יותר לאט. אנשים נוסעים באופנוע עושים דברים מסוכנים. הם גונסים אור אדום. הם מזנקים שיש אור ירוק, והבעיה שי אידיוט שרוצה להרוויח את הירוק. וזה נקרא שילוב קטלני. יש בזה סכנות. ואם אדם צריך אז שיקנה קטנוע ויסע לאט.

מה עם קורס צלילה? עכשיו נעבור כל דבר? לעולם יכנוס אדם כללים ויוציא פרטים. הסברנו- סיכון זעיר בשביל פרנסה ומצווה סיכון אפסי- אפשר בשביל כל דבר.

האמת היא שאנשים אוהבים בידור שיש בו מהירות וסכנה. זה ממלא צורך נפשי של לחץ והרפתקאה בגלל שהחיים משעממים.

אדם שעושה דברים כאלה איך יעשה תשובה? יתרום כסף לישיבה, אני לא יודע. יעשה כמו שאומר הרמב"ם- ווידוי חרטה קבלה לעתיד..

מה עם סיכונים בשביל מדע? אפשר, זה גם מצווה וגם פרנסה.

עד שהרב מדבר על סיכון קיצוני וחד פעמי למה הרב לא מדבר על עישון ומאכלים לא בריאים וכן הלאה?

אני כן מדבר, בשיעור אחר. אלו 2 דברים שונים. יש סיכון שהוא חד פעמי אבל יש סכנה למות על ידו כמו הדוגמא שהרמב"ם מביא על אדם אשר תקע סכין באתרוג והסתובב איתו- אסור לו לעשות כך, שמא האתרוג יפול לרצפה והסכין יפול ממנו והאדם יפול על הסכין. כלומר זהו סיכון זעיר וחד פעמי, אך זוהי סכנת מוות. בעוד שאתה מדבר על סיכונים מצטברים. זה גם מדאוריתא. זו מידה רעה. והלכת בדרכיו מסביר הרמבם בהלכות דעות שצריך לאכול מאכלים בראים ולא כאלו אשר מסכנים את האדם. וכך בעישון. לא עוברים על כל סיגריה וסיגריה על ונשמרתם, כי אתה לא יודע מאיזה סיגריה אתה תמות. בעוד שהיו פוסקים שמסבירים שעל כל סיגריה עוברים משום ונשמרת. אבל אלו דברים רעים, מידות רעות אשר מתאספות בסופו של דבר- לדבר רע ומזיק. וזה גם אסור מדראוריתא משום והלכת בדרכיו.

==


==