שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

טוהר הבחירות

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

טוהר הבחירות

ביקורת מותרת על השיטה, על הדרך, לא על האדם.

חלוקי דעות כן , חילוקי לבבות לא.

אפשר לבקר את שיטתו של האדם , אבל קודם כל צריך תמונה שלמה. אי אפשר להבליט רק את הדברים השליליים. צריך להביא גם את הצדדים חיוביים וגם הצדדים השליליים ואולי לא אשם ואולי הוא עשה ככל יכולתו. כל אלה יש לבדוק, יש לברר את הרקע.

כל זה בדרך כבוד, בדרך אהבה.

צריך תמונה שלמה, כי תמונה חלקית היא גם שקר.

ועיין מאמרי "כיצד מדברים" איך מנהלים שיח בהתאם להלכות שמירת הלשון (ספר "טהור שפתיים" עמ' 100).


  • פורסם בשאילת שלמה 300