שיעורי הרב שלמה אבינר

טביעות ד.נ.א זה כמו עדים?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בה שלום לרהג שליט"א אם אדם נרצח (חו) או אישה נאנסה ונרצחה (חו) והפושע השאיר בשטח d.n.a למשל כמו שיער של הרוצח ביד הנרצח תוך כדי מאבק, זרע וכו' והשאיר גם טביעות אצבע ואין עדים כלל. השאילה מתחלקת לשני זמנים (א') זמן אידאלי שיש סנהדרין: 1) האם ניתן להרשיע אדם למוות (כדין רוצח) על סמך זה? 2) אם לא למוות לעונש אחר ניתן להרשיע? 3) מה עושים במקרה כזה שזה כל מה שנשאר בזירה? (ב') בזמן לא אידאלי כשאין סנהדרין: האם לפי ההלכה יש סמכות לבית המשפט הישראלי לדון על פי ראיות אלה או שזה נחשב לבית משפט של גויים ? נ.ב אני גם רוצה לדעת איך ההלכה מתייחסת לכך שבכל העולם dna זאת הראיה הכי חזקה, על פיה גוזרים לחובה או מזכים, איך להסתכל מנקודת מבט יהודית על פושעים שהורשעו על סמך dna, שקוראים עליהם הרבה בארץ ובעולם. האם להתייחס אליהם כפושעים? תודה רבה וכל טוב