שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

חתונה - מנהגים והלכות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[הערות:הרב מרדכי ציון]

מנהג ירושלים בתזמורת בחתונה

ש: האם אסור להביא תזמורת לחתונה שמתקיימת בירושלים? יש חילוק בין המקומות בירושלים?

ת: אין לדבר הזה מקור חזק וברור והרוב אינם מקפידים.


חתונה צנועה

ש: מה עדיף, חתונה ברוב עם עם ריקודים מעורבים או חתונה צנועה ברבנות?

ת: בודאי חתונה צנועה ברבנות. וד' יברך אתכם.


צלמת בחתונה

ש: האם יש לקחת צלמת לחתונה עבור נשים, על אף שזה מרבה הוצאות?

ת: כן. זו הוצאה מועטת יחסית לכל, ויחסכו במקום אחר.


ש: למה זה לא כמו רופא שטרוד בעבודתו?

ת: עבודתו של הרופא לרפא, הוא טרוד לרפא, אז לא שם לב ליופי. עבודתו של הצלם זה יופי, והוא טרוד על ידי יופי.


דרשת חתן

ש: האם יש להפסיק דרשת חתן על ידי שירים?

ת: מנהג שיש לחדול ממנו.


ריקוד מול הציבור

ש: האם מותר לחתן ולכלה לרקוד יחד מול הציבור?

ת: ודאי שלא, חיבה ברבים אסורה. קיצור שו"ע קנב יא.


ריקודי בנות בחתונה

ש: האם מותר לבנות לרקוד בחתונה במעגל פנימי כדי לשמח חברה טובה מאוד וזה חשוב?

ת: אסור לנשים לרקוד לעיני גברים ואין עושים מצוה על ידי עבירה (גן נעול 149).


קבלת פנים בחתונה

ש: האם לאכול בשולחן מזון של קבלת פנים בחתונה, יש דין אוכל בשוק?

ת: לא. כי זה מיועד לאכילה. אבל אין לו להיות צמוד לשולחן. אלא לקחת מזון ולעמוד בצד.


אכילה בחתונה

ש: באנו לבדוק להקה בחתונה. האם מותר לנו לאכול בדלפק ההגשה?

ת: ודאי שלא. הוא אינו שייך ללהקה אלא לבעלי השמחה.


אכילת אורחים זרים בחתונה

ש: אם אני בא לראות להקה המנגנת בחתונה, מותר לי לשתות ולאכול שם?

ת: רק עם בקשת רשות והסכמה מן הלב, לא מאולצת מחוסר נעימות.


עודפי סעודת חתונה

ש: האם מותר לאורח לקחת מיני מזון שנשארו על השולחן אחרי חתונה, הרי ממילא הוא ייזרק לאשפה?

ת: לא. זה עדיין שלהם. צריך רשות בעל השמחה (וכן פסק הגרי"ש אלישיב. קב ונקי סי' ס).


מתנת חתונה

ש: אנו משפחה ענייה, וקרוב משפחה מתחתן, ושם נהגו לתת המתנה בסכום גבוה. אינינו יכולים. גם הנסיעה יקרה?

ת: תנו מתנה כפי כחכם, בצירוף פתק התנצלות.


מתנה לחתונה אחרי פיגוע

ש: חברי התחתן ולא הספקנו להביא מתנה לחתונה. בשל כל מיני עיכובים שכחתי לתת את המתנה. כלתו נהרגה בפיגוע, הייתי בשבעה ואני בקשר עם חברי כל הזמן. אני מאוד מתחרט על שלא נתתי את המתנה. מה עלי לעשות – לבקש מחילה ממנו, לתת את הכסף לצדקה וכו'?

ת: בעז"ה חברך יתחתן פעם נוספת. תן מתנה גדולה לחתונה.


ניחום אבלים

ש: האם מותר לחתן וכלה בשבעה ימי המשתה לנחם אבלים? מה המקור?

ת: מותר, וכן לבקר חולים, ויש אומרים שכדאי להימנע. שו"ת בצל החכמה ב מד.


המשפחה קודמת

ש: מה עדיף ללכת לחתונה של בת דודה או מפגש חברים?

ת: משפחה!


חסד

ש: יש לחברה שלי חתונה בעיר רחוקה וזו נסיעה שכרוכה בזמן רב. אך אני צריכה לעבור בחינה חשובה מחר לה איני מוכנה ועלולה להפסיד. מה לעשות?

ת: לא לנסוע. כל חסד הוא לפי היכולת. וכאן היא מרוויחה מעט ואת מפסידה הרבה.


הלל

ש: האם אשה יכולה לומר הלל ביום חתונתה וכן כל שנה באותו יום?

ת: ודאי. בלי ברכה. להודות לד'.


שהחיינו בחתונה

ש: האם חתן יברך שהחיינו?

ת: כן, כשמקבל את טליתו החדש.


ש: וכלה שרוצה להיות שותפה, האם תוכל לברך שהחיינו?

ת: בודאי. אחרי שמקבלת את הטבעת, לברך בשקט. כידוע שהחיינו אפשר לומר בשקט כי אומרים לד' ולא לעשות הצגה (שו"ע או"ח רכג ג-ד). [ובהלכות קטנות נשאל אם הנושא אשה מברך שהחיינו. והשיב: עד שאתה שואלני אם מברך שהחיינו תשאלני אם מברך דיין האמת. ולבאר הענין, י"ל על פי מש"כ בספר חסידים שעניין החתונה הוא לקיום המין, וזו ראיה מובהקת שיש עניין מיתה בעולם, שאם לא היו מתים, לא היו צריכים להחיות זרע, וכמ"ש בגמרא ע"ז ה א, וא"כ שפיר יש לברך דיין האמת, שהחתונה מזכרת עניין המיתה. והג"ר פנחס הירשפרונג - שהיה אב"ד במונטריאל – אמר זאת בשם הג"ר חיים ברלין, ומביא שאמר לרבו הג"ר מאיר שפירא מלובלין ע"ד ההלכות קטנות שזהו בדרך הלצה, והשיב שאינו כן אלא שזהו דבר אמיתי (אש פנחס – ברכות נט ב. ניצוצי אש פנחס ע-עא) – רשם מ"צ.]


ש: [ומסר הרב שמשון צבי לוינגר, ספרן "יד הרב ניסים"]: בעניין שהחיינו בנישואים – מאוד מובן שלא מברכים. הברכה נתקנה על קניית 'בית חדש וכלים חדשים'. האיש והאישה אינם חפצים הקנויים זה לזה. ואסור שיתייחסו אחד לשני כאל 'כלי' לשימוש. בכלל, בנישואים, האישה במרכז: 'מרקדים לפני הכלה' ומדברים בשבחה – לא בשבחו! בכתובה מוזכרים חיובי האיש – לא חיובי האישה. הכל להבהיר לבעל, שעבדות נטל על עצמו – לא שררה!

ת: יישר כח.