שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

חתונה - הכנות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

המלצות, מותר ואסור לפני החתונה

[הערות:הרב מרדכי ציון]

מדריך חתנים

ש: כמה כסף יש לתת למדריך חתנים?

ת: אין קבוע. אני ממליץ אלף שקל.


מדריכת כלות

ש: המליצו עבורי מדריכת כלות מנוסה וטובה במחיר של 1200 שקל. זה הגיוני?

ת: הגיוני מאוד. אם אין לך אמצעים לשלם, אז תצמצמי הוצאות החתונה. זה יותר חשוב.


סמ"ס עם ארוסה בשבוע שלפני החתונה

ש: האם אפשר להתכתב בסמ"ס בלבד עם ארוסתי בשבוע שלפני החתונה כי יש הרבה עניינים לסדר וקשה מאוד להעביר דרך צד שלישי?

ת: כן. אמנם יש מנהג לא להיפגש שבוע לפני החתונה, אך ודאי שבדברים שיש בהם צורך ובצורה כזאת מותר. [וכן אמר הגר"י קמנצקי על אודות אלה שנוהגים לא לדבר בטלפון ז' ימים לפני החתונה אין מקור לזה כלל, ופעם אמר לחתן אחד, שטוב לטלפון להכלה באותם הימים, שמסתמא היא מתוחה בזה הזמן. שו"ת דברי חכמים עמ' רמח-רמט – רשם מ"צ.]


בית עלמין לפני חתונה

ש: מה המקור למנהג ללכת לבית עלמין להזמין לחתונה קרובים שנפטרו?

ת: המקור בזוהר (פרשת בלק ופנחס) שאבות מעולם האמת משתתפים בשמחת צאצאיהם. וכך הרבה נוהגים (נטעי גבריאל נשואין ד, ז). [והאדמו"ר מגור אמרי אמת אמר לבנו קודם החתונה לילך לכותל המערבי ולקבר רחל (שם הערה יד) – רשם מ"צ.]


צום כלה

ש: האם כלה צריכה לצום ביום חתונתה?

ת: אשכנזיה, אלא אם כן היא חלשה (עה"ש אה"ע סא כא).


יום מקוה של הכלה

ש: האם יש מנהג שחברות תלוונה את הכלה לטבילתה הראשונה?

ת: כן. מחכות לה בחדר אורחים עם כיבוד שירה וריקודים. אך זה רק בתנאי שטובלת ביום כאשר המקוה ריק, ולא בלילה, מה שמפריע מאד לטובלות אחרות.


מקום קדוש

ש: באיזה מקום קדוש ראוי לחתן להתפלל ביום חתונתו?

ת: הכותל.


חינה

ש: מה המקור למנהג של חינה לפני החתונה?

ת: נהוג אצל עמים רבים במזרח התיכון, אפריקה ואסיה.


יום חתונה

ש: האם לדחות יום חתונתי לט"ו באב כי זה יום שהוא סימן טוב, או הכי מוקדם?

ת: הכי מוקדם, שזה הקדמת מצווה וסילוק עבירה ויותר חשוב מאיזה סימן בעלמא (הסביר הגרי"ד סולוביצ'יק שאין לנו טקסים כמו הקתולים, אלא כל מנהג הוא קיום דאורייתא או דרבנן, או חשש לאיזו דעה בגמרא או בפוסקים. ולכן לא הקפיד שהחופה תתקיים תחת כיפת השמים, כי רק נהגו כן לסימן ברכה. נפש הרב צה בהערה. מפניני הרב ריח-רכ. וכן שו"ת אגרות משה אה"ע א צג. וכדומה, בשו"ת משנה שכיר אה"ע ב לגבי הדעה שיש לישא אישה במילוי הלבנה – מ"צ).


גיל נישואים

ש: אני בן 19. יש לי חברה ויש לי הרהורים. האם להתחתן?

ת: זו לא שאלה למסרון. שאל רב ישירות. זה לא הכל להתחתן. אם לא מוכנים, הנישואים יעלו על שרטון. עצם העובדה שאתה שואל שאלות כה חמורות במסרון מראה שאינך מוכן.


ש: על מה סומכים אלה שלא מתחתנים בגיל 18?

ת: סומכים על כך שאינם מוכנים לנישואים. לא די להתחתן, אלא יש להמשיך להיות נשוי - ונשוי באושר. הפוסקים מזכירים גיל 24 כגבול. עיין פת"ש אה"ע א ה.


שמלת כלה מוקדמת

ש: האם לקנות שמלת כלה מראש סוגר את המזל (השמלה במבצע חסר תקדים)?

ת: אין בעיה לקנות. בכלל, אין דבר כזה סגירת המזל.


תאריך נישואים

ש: האם יש בעיה להתחתן באותו תאריך שהוריי התגרשו?

ת: אין בעיה. אדרבה זה תיקון.


אסון התאומים

ש: האם זה מוסרי להתחתן בתאריך אסון התאומים?

ת: כן. אין זה זלזול בו. בכלל, אינינו משתמשים בתאריך נוצרי.


תאריך לועזי בהזמנה

ש: מותר לרשום תאריך לועזי בהזמנה לחתונה?

ת: אין זה תאריך לועזי אלא תאריך נוצרים המונה ללידת משיחם. כלומר, יש בזה סרך עבודה זרה. המהר"ם שיק יו"ד קעא אומר שזה איסור תורה של שם אלהים אחרים לא תזכירו, כמו המתן לי בצד ע"ז פלונית, וכן בדרשות החת"ס ז' באב תקע ד"ה במדרש, החת"ס התרעם על זה. וכן תורת משה פ' בא ועוד. וכן הג"ר יצחק ניסים. שו"ת יין הטוב ח. לכן לברוח מזה כמה שאפשר.


ש: ואם זה הכרחי?

ת: לא ברור למה זה הכרחי. אך אם הכרחי, מותר, כי אינו מזכיר בפירוש שם אלהות. ועיין שו"ת רמ"א נא. בתורה כתוב "החודש הזה לכם ראש חודשים". שמות יב ב. כלומר ניסן ולא חודשים של גויים. על פי זה עדיף שמם ולא מספרם. שו"ת משמרת שלום, שמחות פ"ד. שו"ת יביע אומר יו"ד ט. ועדיף בקיצור ינו'. פס"ת קנו ג. אבל הם שמות עבודה זרה יוונית, לכן מספר עדיף. שו"ת ציץ אליעזר ח ח. אם כן, לגבי החודש, יש מחלוקת. וראוי לא לרשום את מספר השנה, שהרי הוא ידוע. על כל פנים, יש נוהגים לרשום: למנינם, למספרם או לספירה הנוצרית. ויש שוללים כי אדרבה זה מדגישים את המקור הנוצרי. וראיתי שרשמו: "לטעותם". וטוב להוסיף התאריך העברי. פס"ת קנו ג.

(כשרבנו הרב צבי יהודה הוזמן לחתונה שעל ההזמנה הופיע תאריך נוצרי, לא היה נוסע לחתונה. גדול שימושה צו. רבנו 250. כשהיתה מגיעה ליד של הגרי"י קניבסקי הזמנה שנקוב בה תאריך לועזי, היה מגררו, עד שהיה נמחק. אשכבתיה דרבי ב קנ).


פסוק בהזמנה

ש: האם לכתוב פסוק בהזמנה לחתונה או תודה לד'?

ת: לא. כי ייזרק לאשפה, והוא חייב גניזה. עיין ראש השנה יח שחכמים קבעו חג ביום שהצליחו לבטל הזכרת שם ד' בשטרות (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קלה. שו"ת שאילת שלמה ד רלג, רלה).

[ומספר הרב יהודה עמיטל: כשבאתי להזמין את הרב חרל"פ לחתונתי יחד עם חותני, הרב צבי יהודה מלצר ז"ל, רבה של רחובות, מסרתי לו את ההזמנה שהייתה פשוטה ביותר ללא פסוקים או עיטורים. נתן הרב מבטו בהזמנה והעיר לי בעדינותו המיוחדת על כך שלא מוזכרת בה ירושלים ושלא העליתיה על ראש שמחתי. חתם הרב עמיטל את סיפורו בצער ואמר: "לאחר הערה זו חשתי נזוף". שירת הי"ם . 176. אמנם אפשר להזכיר את ירושלים בלי פסוק או אם ציור – רשם מ"צ.]


לבוש צנוע בהזמנה לחתונה

ש: האם ראוי לבקש בהזמנה לחתונה, נא להגיע בלבוש צנוע, או זה פוגע?

ת: זה לא פוגע. אך לנסח בצורה מכובדת.