שיעורי הרב שלמה אבינר

חתונה עם בת תלמיד חכם- הכרחי? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם צריך להתחתן עם בת תלמיד חכם?

תשובה: צריך בת תלמיד חכם (שו"ע אה"ע ב, ו), או שהיא כמו בת תלמיד חכם. פעם הבנים היו כמו ההורים, עד כדי כך שחז"ל אמרו, שהנושא אישה יבדוק באחיה (בבא בתרא קי, א). היום האחים לא אותו הדבר. לא מקפידים על זה. העיקר שהיא בעצמה תהיה תלמידה חכמה. החסידים יותר מחמירים בזה, המתנגדים לא מקפידים.

יש מדרגות מדרגות, ואדם צריך להשתדל עד כמה שאפשר להתחתן עם בת תלמיד חכם. מכל מקום, תכונות הבחורה עצמה הן החשובות ביותר, שהרי אדם מתחתן עם אשתו ולא עם מחותניו, חשובים וגדולים ככל שיהיו.