שיעורי הרב שלמה אבינר

חשיבות החזרת ספרים למקומם בישיבה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אנא להחזיר ספרים למקום. כי אחרת הוא מטריח אחרים וגם ספרים לפעמים הולכים לאיבוד וגם מתקלקלים. ועיין ספר חסידים שכבוד ה' מתגלה בכבודם של ספרי הקודש. וגם זה מטריח את הספרן. והוא עובר על מה שאסור להעביד את האדם בפרך. מטריחים אותו בעבודה שאפשר שאפשר בלעדיה. וי"א שגם עובר על גזל וזה יכול להיות. כי למי שייכים הספרים? לתלמידים. פרטי? לא. שותפים. דין שותפות עיין ר"ן נדרים שאומרים יש ברירה. כלומר ברגע שהוא משתמש בספר- הספר שלו, ואסור לבן אדם אחר לקחת את הספר.

במה דברים אמורים? שהוא קורא בו, וכשהוא לא קורא בו- אז הוא לא שלו, ויוצא שאתה לוקח ספר ומעכב אצלך ספר שהוא לא שלך ואתה עובר על גזל. פלפול מעניין. סתם צריך להיות בן אדם! ועיין בש. הרצי"ה על יחזקאל "כמתוקנים שבהם לא עשיתם ובמקולקלים שבהם עשיתם". צריך להתנהג כמו בן אדם, ולא להטריח אחרים בדבר שלא צריך, ולא צריך את הר"ן בנדרים. צריך להיות בן אדם.

וכן צריך להחזיר את הכוסות שלוקחים למקומם.