שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

חינוך באהבה - לומדים מיצחק

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת תולדות: חינוך באהבה

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: מה הדבר הכי חשוב בחינוך ילדים? ובמשפחה בכלל?

ת: אהבה. "ויאהב יצחק את עשיו" (בראשית כה כח). בודאי שיצחק ועשיו לא היו דומים. יצחק אבינו כולו קודש, כולו תורה, כולו דבקות אלהית. ועשיו, איש "יודע ציד איש שדה" (שם כז). ובכל זאת יצחק אוהב אותו, כי הוא בן, כי הוא משפחה.


ש: כי הוא דומה בכל זאת?

ת: לאו דווקא. בודאי שהאב חושק לכך שבנו יהיה דומה לו. אבל בנו אינו רכושו ולעיתים הוא אינו דומה לו. הוא שונה. הוא אחר. ויש לכבדו כמו שהוא. בודאי שבילדותו של עשיו, יצחק אבינו השתמש בכל האמצעים כדי לחנכו בדרך העולה למעלה. אבל עתה הוא כבר מבוגר, לכן יצחק אבינו אוהב אותו כמו שהוא.


ש: האם גם עשיו אהב את יצחק?

ת: בודאי. הוא נתן לאביו, מה שהיה לו לתת, לא תורה ולא קדושה, אלא מזון. "כי ציד בפיו" (שם כח ותרגום אונקלוס). כידוע עשיו מאוד כיבד את אביו. הוא לא רצה לצערו בימיו, כדברי רש"י (בראשית כז מא). ותמיד היה לובש את בגדיו החמודות כדי לשרת את אביו (בראשית רבה סה טז).


ש: ורבקה אוהבת את יעקב?

ת: כמובן. גם הוא בנה וגם הוא צדיק עילאי. אין בזה חידוש.


ש: נחזור לעשיו. הוא לא חזר בתשובה?

ת: עוד לא. אבל לעתיד לבוא יחזור בתשובה. כך מובא באגרות מרן הרב קוק (ח"א אגרות קיב).


ש: ובסיכום?

ת: הורים מאוד חכמים בפסיכולוגיה חינוכית, אך אינם מלאים אהבה, יהיה להם מאוד קשה לחנך. לעומת זאת, הורים, גם דלים בחכמת חינוך, וגם בעלי חסרונות רבים, אבל מאוד אוהבים ילדיהם, יהיה נזק מועט ורווח עצום.

ראה את בלוג של הרב: [1]

פורסם בשאילת שלמה 415