שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

חיילים גויים בצבא

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

חיילים גויים בצהל

שאלה: ישנם חיילים רבים שאינם יהודים מקרב העולים מבריה"מ. לפעמים הם מקבלים יחס לא טוב - כאילו הם חיילים מסוג ב'. כיצד עלינו להתייחס לחיילים שאינם יהודים לפי ההלכה?

תשובה: חייל גוי המשרת בצה"ל, ודאי שהוא נחשב כחסיד אומות העולם, שהרי הוא מוסר את נפשו על עם ישראל. יתר על כן, כיון שאבא שלו יהודי או הסבא\סבתא שלו יהודים, הוא בעצמו מרגיש יהודי. ועוד, שברוסיה היו מעליבים אותו על מוצאו היהודי. לכן, ודאי שהוא יותר מסתם גוי, בגלל שהוא מרגיש כיהודי, והוא מוסר את נפשו על עם ישראל.

ברם, כל זה אינו הופך אותו ליהודי, אבל הוא שותף לעם ישראל. כתוב בגמרא במסכת חולין (ז, א) שפעם רבי פנחס בן יאיר הלך לפדות שבויים, הגיע לשפת הנהר ואמר: חלוק לי מימך ואעבור בך. אמר לו הנהר: אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני, אתה ספק עושה ספק אי אתה עושה, אני ודאי עושה. אמר רבי פנחס בן יאיר: אם אי אתה חולק, גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם, חלק לו. היה שם איש שאסף חיטה לפסח, אמר רבי פנחס בן יאיר לנהר: חלוק גם לו כי הוא עוסק במצוה, חלק לו. היה שם סוחר שאינו יהודי שליווה אותו, אמר רבי פנחס בן יאיר: חלוק גם לו כדי שלא יאמרו: כך עושים לבני לויה? חלק לו. כלומר, ישנה זכות גדולה לבן לויה. גוי שמשרת בצה"ל ומוסר את נפשו על עם ישראל הינו בן לויה, ובוודאי שצריך להתייחס אליו בכבוד, באהבה ובידידות.

כמו שהזכרנו, כל זה לא הופך אותו ליהודי. אמנם, אם הוא רוצה להתגייר, זה יותר פשוט. בדרך כלל, כשאדם בא להתגייר אנו חושדים שיש לו אינטרסים, אבל כאן המצב שונה, הוא כבר שייך לעם. כתוב בגמרא יבמות (מז, א), "גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו: מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים, דחופים, סחופים ומטורפין, ויסורין באין עליהם"? אך חייל גוי המשרת בצה"ל, אותו אין צורך לשאול, שהרי, הוא מסתכן בצבא!

דרוזי שלוחם בנאמנות בצה"ל, אעפ"י שהוא שייך לעם אחר, צריך להתייחס אליו בדרך כבוד והכרת הטוב, קל וחומר לעניין חייל רוסי גוי, שהוא אינו שייך לעם אחר, אלא הוא שותף לעמנו.

נלקח משאילת שלמה 116