שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

חיוב אישה בתפילה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: כמה תפילות אישה חייבת ביום?

תשובה: יש מרבותינו שאומרים שאישה צריכה להתפלל את כל התפילות. כלומר, שתיים, כי לתפילת ערבית יש פחות חיוב משחרית ומנחה. לכן, יש אומרים שצריכה להתפלל שחרית ומנחה. יש דעה שנייה שדי לאישה להתפלל תפילה אחת ביום, בשפה שהיא רוצה ובסגנון שהיא רוצה. אז ממילא כשאישה אומרת ברכות השחר, ובברכות השחר יש בפנים גם תפילות, ב"תפילה" הכוונה בקשה, אז היא עשתה את חובתה. וכל המוסיף הרי זה טוב, אבל כמובן בלי נדר.

רוב הדעות הן לפי הדעה הראשונה, אבל רוב הנשים נהגו כדעה השנייה.

ישנה דעה שלישית, שכתב הבן של החפץ חיים (שיחות חפץ חיים עמ' יג), שאימא שלו אף פעם לא הייתה מתפללת. למה? סיפר לו החפץ חיים, כי "העוסק במצוה פטור מן המצוה" (סוכה כו,א) , ואימא שלו הייתה עסוקה מאוד בכל מצוות הבית, ולכן לא היה לה זמן בשבילה להתפלל.

מכל זה נסכם: אישה אומרת ברכות השחר מההתחלה עד הסוף וכל השאר תוסיף על פי היכולת בלי נדר. כל המוסיף הרי זה משובח, אבל לא להילחץ.