שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

חזרנו הביתה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

חזרנו הביתה (לרגל יום-העצמאות)

[הרב שלמה אבינר]

הרמב"ם כותב בספרו "מורה נבוכים" שלפעמים יש דברים פשוטים אך יש הכרח להדגיש אותם כיוון שהם נשכחו לדאבוננו על ידי הרבה אנשים.

לכן ראה רבנו, הרב צבי יהודה הכהן קוק, צורך לחזור אלף פעמים על כך שארץ-ישראל שייכת כולה לעם ישראל. אין הוה אמינא לעקור יישובים בארץ חיינו כדי למסור אותם לרשות גויים.

יהודה ושומרון, חבל עזה והגולן, הם בהחלט חלקי ארץ ישראל כמו תל-אביב.

לערבים הגרים בחוץ או בפנים, אין שום שייכות לחלקי ארצנו שכולם חייבים להישאר בריבונותנו ושליטתו המלאה של צבאנו. כך מצווים אנו על-פי התורה, וכך מתקרבים אנו לקיום דבר ד' בפי נביאיו על חזרת עם ישראל כולו היושב על ארצו כולה.

כל זאת תורה ויראת שמים, וכן בריאות ישראלית ישרה. אין זו משיחיות שקר או קנאות נפרזת אלא תקיפות ברורה ביחס ליסודות חיינו, אמונה שלמה בד' המחזיר שכינתו לציון ומחזיר אותנו לאדמתנו.

יהודה ושומרון, עזה והגולן, הם חלקים בלתי-נפרדים מארצנו, ואיסור מוחלט מן התורה להעביר שעל מהם לרשות נכרים! הם שייכים לכלל עם ישראל, לכל דורותיו, ואוי ואבוי למי שזומם לגזול חלקים מרכושנו הלאומי הנצחי. סוף מחשבתו הרעה להתבטל ועצת ד' לעולם תעמוד.

כל הדיבורים על ויתורים ביחס לחלקי ארץ חיינו, הם דברים בטלים ומבוטלים. כל הארץ הזאת כולה, על כל חלקיה וגבולותיה הינה שייכת לכל עם ישראל כולו, לכל חלקיו ודורותיו. אנו היהודים הזוכים לבנות את ארצנו ולהיבנות בה. אנו נציגים ושליחים של כל בית ישראל כולו, ואיננו רשאים למעול בשליחותנו ולבגוד בתפקידנו ההיסטורי הגדול בתחיית אומתנו.

הארץ הזאת שייכת לנצח לעם הנצח. דור הולך ודור בא והאומה לעולם עומדת. שר הולך ושר בא, שר יהודי או שר נכרי, והעם חי קיים לנצח, וכן ארץ ישראל לעולם עומדת בארץ-ישראליותה. אין לנו להיכנע לכל מיני לחצים מבפנים או מבחוץ.

לא לקחנו מאומה מאף עם בעולם, שום ארץ ושום שלטון, אלא על פי פקודה אלקית. חזרנו הביתה אל נחלת אבותינו וארץ חיינו, בראשה ירושלים מרכזה הקדוש ובירת מדינתנו. חזרנו הביתה ושום כוח בעולם לא יזיז אותנו מכאן.

כל הדיבורים על הפקרת חלקי ארצנו לרשות נכרי, בין שייקראו "שלום" בין שייקראו "אוטונומיה", הנם דברי שקר ושווא, בטלים ומבוטלים, לא שרירים ולא קיימים, בגידה ומעילה בתפקידנו ההיסטורי בשוב ד' שיבת ציון.

מסירת קרקעות ארצנו לידי גויים היא חטא ופשע, חולשה של חסרון דעת ואמונה! אין זה לטובתנו, אלא לרעתנו ולכשלוננו חס וחלילה, ולרדיפתנו ולסכנתנו, ד' ישמרנו, ולחרפתנו ולדאבוננו. אין שום צד היתר לאיסור תורה זה של מסירת קרקעותינו לגויים. לפיכך על כולנו, גדולים וקטנים, תלמידי חכמים ואישי ציבור, אנשי צבא ואנשי מדינה, מוטלת החובה לעשות ככל יכולתנו כדי לסכל בכל אומץ ועוז את העצה הרעה הזאת, ומין השמים יסייעונו.