שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

חוק הגיור החדש - חורבן נורא (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

חוק הגיור החדש - חורבן נורא

[ראיון - אתר סרוגים]


החוק הופך את הגיור לתכנית כבקשתך. יש דברים שהם קוים אדומים. חייבים לעכב את החוק הזה. הוא אומר שגיור הוא תכנית כבקשתך. אפשר גיור רפורמי, קונסרבטיבי, לייט, חצי, מה שרוצים. זאת אומרת, שלא נדע כבר במדינה הזאת מי יהודי. ויותר חמור, לשון המאזניים הוא הערבים. מותר שיהיו ערבים בארץ בתנאי שאינם עסוקים להרוג אותנו, אבל פה נוצר מצב בלתי נסבל שהערבים הם המחליטים מיהו יהודי. זה חורבן שאי אפשר לתאר. בוודאי שמפלגה דתית לאומית חייבת בכל האמצעים שיש בידיהם כולל פרישה מהממשלה. אמנם כששואלים אותם, הם אומרים שיש להם אידיאל להישאר בממשלה לא בגלל שהם אוהבים את הכיסא אלא לשם שמים. ועל זה כבר אמרו מליצה: "השמים כיסאי".

עם החוק הזה כבר לא נדע בעתיד מי יהודי ומי לא יהודי ,מי גר ומי לא גר. יבוא אדם יגיד אני גר, יגידו לו אולי אתה לא. זה עלבון שאי אפשר לתאר. אדם עוסק בשיווק ירקות דימה זאת למדבקה: שירקות כשרים אבל בדקו שוב פעם לפני השימוש. כך יהיה עם הגרים. אין לך עינוי גדול מזה, שאדם מתגייר ופתאום אומרים לו אתה גוי. רשעות. זה יפלג את האומה. יהיו רמות של יהודים, ותת רמות, זה דבר שלא היה מעולם מאז חורבן בית שני,שאז היה שנאת חינם, אבל מאז לא היה ועכשיו חלילה יהיה. יצטרכו לנהל ספרי יוחסין. אנשים כבר התחילו להתארגן על זה. אמנם יתכן שעל פי חוקי המדינה אסור לנהל ספרי יוחסין, לכן מתחילים להקים זאת בחוץ לארץ. במחשב אפשר יהיה לראות בכל מקום, אבל הדיסק הקשיח ישב בחו"ל . כל מי שרוצה יירשם שם על פי בדיקות של רבנים, וכל מי שרוצה להתחתן ייכנס למחשב וידע אם הוא יהודי או לא יהודי.

יותר חמור מזה ,המועמדים לגיור, כלומר בעיקר היהודים מרוסיה, אינם אנשים טיפשים, הם קוראים עיתונים, הם יראו שהגיור הזה הוא לא שווה מאומה, אז הם לא יתגיירו.טוב להם ככה,ואינם מרגישים שהם צריכים גיור. אבל אם כבר הם אינם רוצים גיור שמחר יזרקו להם בפנים ויגידו להם: "אתה לא גר". עד היום הזה מקרים כאלה שביטלו גיור היו פחות מעשרה וגם הם גרמו הרבה צער ועוגמת נפש ושערוריות. אבל עכשיו זה יהפוך לתופעה אדירה.

לכן חוק זה הוא אסון נורא. ודאי אין להתפטר מהממשלה על כל ויכוח, אין זה רציני. אתה בממשלה, הישאר בממשלה גם אם דבר אינו מוצא חן בעיניך. אבל תלוי באיזה נושא. לכל אדם יש קוים אדומים.אם עוברים אותם, הקשר נגמר. וחוק הגיור הוא לא קו אדום! כי הוא קובע מי יהודי ומי לא יהודי. זה לא פרט קטן. אנו לא נותנים הוראות מעשיות למפלגה .אלא שחובה לעצור את החוק, גם אם זה אומר שצריך לפרוש. הרבה פעמים פוליטיקאים עושים תרגילים. הם לא פורשים כשצריך, ואחר כך הם אומרים אנחנו נגד אבל כבר לא מועיל עתה לפרוש.

בסיכום, יש למנוע את החוק הזה בכל תוקף. גם אם צריך לפרוש. כמו שפרשו בגלל שרצו להחריב את גוש קטיף, שזה דבר חמור מאוד, אבל זה לא פחות חמור מיהו יהודי.


  • פורסם בשאילת שלמה 360