שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

חוקים בעייתיים במדינה יהודית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

חוקים בעייתיים במדינה יהודית

[ראיון בעיתונות]


שאלה: הרב הזכיר כמה פעמים שיש החלטות מאוד בעייתיות שפוגעות באופי היהודי של המדינה, או החלטות בדרך או במצב סיכון. מה לדוגמא?

תשובה: חוק הגיוס. עבור עם ישראל, לימוד תורה אינו סתם עיסוק מבורך, הוא עצם הקיום של האומה, כי הם חיינו ואורך ימינו. לא יתכן שיהיה כתוב בספר החוקים של מדינת ישראל שתלמיד ישיבה יוכנס לבית-הסוהר בגלל שהוא לומד תורה (מה שמכונה סנקציות פליליות).


ש: הרב אינו בעד גיוס תלמידי ישיבה?

ת: בודאי שאני מאוד בעד. זו מצוה וחובה. אבל אי אפשר לקדם זאת בכח אלא מתוך שכנוע והבנה עם ראשי ישיבות, כמו שאמר רבנו הרב צבי יהודה, ואינינו יותר ציונים ממנו.


ש: מה עוד?

ת: עניין הפונדקאות, שאיש המתחתן עם איש יוכלו לקנות תינוק, זה חוק סדום.

האם לא יודעים שילד צריך אבא ואמא ולא שתי אבות?! אולי ישאלו ילד מה הוא חושב על כך. ובאותו כיוון ההחלטה להעניק לילד של שני בני זוג כאלה עם נטיות הפוכות, זכויות כלכליות כמו לילד למשפחה נורמלית (יש לציין שהחוק עבר בממשלה ואושר בקריאה ראשונה שבועיים לפני נפילת הממשלה. דרך אגב, הוא לא קבור באף וועדה).


ש: אבל יש אנשים שרוצים לחיות ככה? אפשר לכפות עליהם?!

ת: מה שאדם עושה ברשות היחיד שלו, אינינו יכולים לכפות. אך מכאן למתן לגיטימציה על ידי המדינה, הדרך ארוכה! דבר נוסף חמור מתייחס למינויי דיינים. דיין צריך להתמנות על פי גדלותו הרוחנית, גדלותו בתורה וכשרונו בדיינות, ולא על ידי תגבור לכחה של שרת המשפטים ונציגות של ארגוני הנשים, שחותרים במוצהר תחת בתי הדין. זה לא קשה להבין. גם בשאלה הקודמת וגם בשאלה הזאת, יש לחברי כנסת, גם אם הם נכבדים ואהובים להתעסק בענייני מדינה, כלומר כלכלה ובטחון, ולא להתיימר להיות פוסקי הלכות. גם פתיחת אזורי רישום נישואים היא בעיה קשה.


ש: מה הבעיה שאדם יירשם לנישואים איפה שנוח לו?

ת: כי כל מי שיש ספק בכשירותו לחיתון יבחר מקום רישום שבונה לעצמו הלכות אחרות, וגם עלול להתנהל באופן בלתי תקין ואולי אפילו על ידי מתן שוחד. ומלבד שזה נגד היהדות, הילדים הנולדים מאותם נישואים יהיה עליהם ספק הלאה, מה שיגרום פילוג באומה. במיוחד, מי שיתגייר לא על פי ההלכה, יפנה לאזור רישום כזה.


ש: מה זה גיור על פי ההלכה?

ת: הגיור הנהוג לאורך הדורות, כלומר קבלת מצוות. עם גיור שלא כהלכה, ייגרם פילוג נורא באומה: יהודים-יהודים ויהודים-גויים.


ש: אבל יש טוענים שאפשר לוותר על קבלת מצוות?

ת: אנו מבקשים מהטונעים האלה שישאירו נושאים אלו לגדולי הפוסקים שבדור, ובמקרה שלנו לרבנות הראשית לישראל.


ש: אך יש לפתור את בעיית הגיור. שמעתי איש נכבד המצדד בחקיקה העכשווית של הקלות בקבלת גרים ונימק זאת בשלושה נימוקים:

א. היתה יזמה חקיקה העלולה לפגוע קשות ברבנות הראשית ולהכשיר גיור רפורמי. במקום זה העניין הועבר להחלטת ממשלה שהיא הרבה יותר טובה.

ב. אם לא נגייר כל מאות האלפים, נגיע למצב של התבוללות, וחובה עלינו למצוא פתרון.

ג. אנו לא עם גדול ואין לנו זכות לוותר על יהודים.


ת: יש דברים שהם קווים אדומים, ומיהו יהודי הוא אחד מהם ובו אין מקום לפשרות. אגב, אותו איש נכבד לא שם לב ששלושת הנימוקים סותרים אחד את השני. זה מזכיר את הבדיחה על אשה שבאה בטענות על חברתה על כך שאותו כלי שהשאילה לה חזר שבור. השיבה חברתה: שקרנית! א. מעולם לא השאלת לי כלי. ב. עוד לא החזרתי לך אז איך את מדברת?! ג. הוא כבר היה שבור...


  • פורסם בשאילת שלמה 369