שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

זקן צרפתי (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

זקן צרפתי...

בשבוע שעבר יצאה הנחיה בצבא צרפת שיש רשות לכל החיילים והקצינים לגדל את זקנם כפי רצונם. זה קרה בעקבות פנייה לבתי-משפט ולאיחוד האירופי שמניעת גידול זקן פוגעת בחופש, בשויון ובחירות המהווה ערך עליון בצרפת. לפני מתן האישור הגורף, נעשתה עבודת בדיקה בכור האטומי של צרפת והוברר שגם שם המסכות יכולות לכסות בעלי זקנים. ורק אז הוצא האישור הגורף.

מענין לענין באותו ענין, יצאה הנחייה מרמטכ"ל צבא צרפת, כי על כל חיילי וקציני צבא צרפת לעבור שיעור על ידי רב צבאי יהודי בנושא תודעה יהדות בתקופה הקרובה. ובדגש שהשיעורים יהיו בבית-כנסת.

הרב הצבאי עמוס. הוא נוסע מאות קילומטרים כדי לדבר על תודעה יהודית והלכות.

הסיבה להנחיה זו היא מכיוון שצבא צרפת מתעסק כרגע באבטחת בתי-כנסת ומוסדות יהודיים ברחבי צרפת לאור אירועי הטרור. החיילים ישנים במוסדות עצמם ומאבטחים.

ועל כן הורה הרמטכ"ל שכלל החיילים והקצינים בצבא צרפת יכירו את המושג של בית כנסת וכן מהם ההלכות והדינים הקשורים למקום על מנת שיכבדו ולא יזלזלו בקדושתו.

בשיעורים גם מלמדים את החיילים מהו מזון כשר. ומלמדים שנשים יהודיות לא לוחצות תמיד ידיים לגברים. מלמדים שחייבים להיות עם ראש מכוסה ועוד קצת מסורת ותודעה יהודית.

ועל כגון זה נאמר: קבל את האמת ממי שאמרה.


פורסם בשאילת שלמה 433