שיעורי הרב שלמה אבינר

זיווג- האחד והיחיד? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם לכל אדם יש בת/בן זוג אחד ויחיד, או שלכל אדם יש הרבה אפשרויות עם מי להתחתן והוא צריך להחליט באיזה מסלול לבחור?

תשובה: אכן, יש בן זוג מן השמים כמו שכתוב בגמרא במסכת סוטה (ב, א):

"ארבעים יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני" כיצד יודעים, הרי איננו נביאים? אלא, אם אנחנו כאן עלי אדמות נוהגים כראוי, מן השמים מסייעים. כלומר, אנחנו בוחרים בן זוג, ראשונה ע"י השכל ואחר כך בעזרת הרגש. בשכל ע"י הערכה, וברגש ע"י אהבה. לפעמים בן הזוג או בת הזוג לא נמצא כי הוא נהרג במלחמה או מסיבה אחרת, אבל גם אז אפשר להתחתן.

על זה נאמר "אלהים מושיב יחידים ביתה" (תהלים חס, ז ע"פ הגמ' סוטה שם). ד' מושיב יחידים באותו בית ועוזר להם אעפ"י שהם אינם לגמרי תואמים, בסוף יהיו מתואמים. יתכן שבתחילה זה מעט קשה – "וקשין לזווגן כקריעת ים סוף" (סוטה שם) – אבל אח"כ מסתדרים, וחיים באהבה, אחווה ורעות. לכן, למעשה אין לנו הבדל אם אנו מתחתנים עם בן הזוג מן השמים או לא. איך שיהיה, צריך להתחתן בהערכה ובאהבה וכמובן צריך להשקיע.