שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

זוגיות – התלבטויות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־22:27, 27 במאי 2017 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

כבוד אשתו

ש: מה עדיף, לאכול ליל שבת עם אשתי והילדים בבית או בישיבה יחד עם הרב שלי ולשמוע דברי תורה?

ת: אין שאלה. בבית. עליך לשמח ולכבד את אשתך. כך התורה חייבה אותך. וכך חתמת בכתובה.


ש: אבל תלמוד תורה כנגד כולם?

ת: תלמוד תורה מחייב אותך לקיים מה שכתוב בתורה.

אתה ודאי לא יותר צדיק וחשוב מהאדמו"ר מסטמאר. מעשה באדמו"ר מסטמאר שהרבנית הכינה נרות שבת בבית ולא כרגיל ב"טיש", שולחן שבסביבו מתארחים כל החסידים. שאל אותה למה. השיבה: הלילה אתה סועד בבית איתי לבד. אמר לה: אלפי חסידים וחשובים באו לשבות אצלי ומחכים לי (היו משתתפים 3000 איש כנהוג)?! אמרה לו: אני רוצה לסעוד איתך לבד. מיד וויתר לה בשמחה.


שיחה עם אשתי

ש: אשתי זקוקה לשיחות איתי כל הערב, מה יהא על לימוד התורה?

ת: זו מצוה. ואנו לומדים תורה כדי לקיימה (ברכת אהבה רבה לפני ק"ש).


תרומת כליה

ש: אני רוצה לתרום כליה ואשתי מתנגדת, לא מפני סיבה מסויימת. מה לעשות?

ת: לתרום, כי זו הצלת נפשות, אבל לדבר אל ליבה.

[וכן פסק הגרי"ש אלישיב, אא"כ התרומה תפגע במצוות עונה ופריה ורביה, כדברי רבי אלעזר בן עזריה כשהציעו לו להיות נשיא, השיב: אלך ואמלך באשתי. ברכות כז ב. הסבירו המפרשים שמן הדין היה חייב להמלך באשתו כי תפקידו החדש ימעט במצות עונה, כי מצות עונה של ת"ח היא משבת לשבת ושל נשיא אחת לחודש. הגהות מהרי"ץ חיות שם. יערות דבש ב יח. פתחי תשובה אה"ע עו סק"ג. קב ונקי סי' תקנח – רשם מ"צ.]


עזרה לאשתו

ש: מה עדיף ביום ששי ללמוד תורה או לעזור לאשתו?

ת: לעזור מה שהיא צריכה.

[פעם שאלו את הגרי"י קניבסקי על אברך שאשתו התלוננה שאינו עוזר לה ביום שישי, האם צריך להוכיחו על זה? ענה: ביום שישי צריכים גם ללמוד ולא להתבטל, אבל צריך גם שהאשה לא תראה עצמה כשפחה בבית, צריך גם לעזור, הוא לא לקח שפחה (הליכות והנהגות לבעל קהילת יעקב עמ' יז-יח. אשכבתיה דרבי עמ' קמה) רשם מ"צ.]


בישול אשתי

ש: התחתנו לפני חודש, אך איני אוהב את האוכל של אשתי. להעיר לה?

ת: לומר לה בעדינות איזה אוכל אתה אוהב.


מתחים בין בני זוג

ש: כיצד מורידים מתחים בין בני זוג?

ת: שיחה יומית שקטה 20 דקות, בה דנים לא על תוכן חילוקי הדעות, אלא על צורת הויכוח, שתהיה נעימה. זה גם מביא ברכה לילדים הצומחים במשפחה המדברת

(פרקי אהבה ב סט-עב. ואהבתך לרעייתך כמוך פרק 3. פנים אל פנים 107-95).


בעל שתלטן

ש: למה שוללים בעל שתלטן? הרי כתוב: והוא ימשול בך (בראשית ג טז)?

ת: זו קללה, ולא היתר. אלא צריך אהבה ואחוה ושלום ורעות.


נישואים וגמגום

ש: התחתנתי לפני כמה שנים, ואני מאוד מתבייש ברבים כי אשתי מגמגמת וזה מחליש את קשר הנישואים שלי.

ת: שטויות. קרא הרבה מסילת ישרים ותלמד להעריך אדם על פי מידותיו הטובות, ולא על פי דברים חסרי חשיבות, ועוד תלמד לא להרגיש על פי החברה הסובבת, אלא על פי האמת האלוהית. אך אני מודה שאני נוגע בדבר, כי כשלמדתי באוניברסיטה היו לי שני פרופסורים מעולים שמאוד הערכתי ושניהם מגמגמים, אחד לימד מכניקה וחוזק חומרים והשני לימד תורת היחסות של איינשטיין. לכן אני יודע שזה הבל.


וויתור לאשתי

ש: מה הגבול שעליי לוותר לאשתי?

ת: כגבול שעליה לוותר לך. עליכם ללמוד להסתדר יחד באהבה ואחווה ושלום ורעות.


אהבת אשתי

ש: אני אוהב את אשתי אבל יש כמה נקודות שאני מעריך ומתחבר אצל אשת חברי הטוב מה שגורם לי בלבול. כיצד אצא מזה?

ת: אוי ואבוי לך שראית מה קורה אצל אשת חברך. מאז החתונה אשתך היא האשה היחידה בעולם. כמובן, היא אינה מלאך, יש לה חסרונות, היא רק בן אדם, אבל אדם נדון על פי רובו. גם אתה אינך מלאך. אך עבורך, אשתך היא כן מלאך, כיון שהיא היחידה בעולם (ע' ב"ב נח א).


מנהיג או חבר

ש: האם הבעל צריך להיות מנהיג של אשתו או חבר שלה?

ת: חבר. "והיא חברתך, אשת בריתך". (מלאכי ב יד).


עבודות הבית

ש: האם טיפול בילדים וכן עבודות הבית מוטלים על שני ההורים, או על האשה בלבד ורק אם הבעל ירצה, יוכל לעזור לאשתו?

ת: מוטל בשותפות, או שהבעל ישכור משרתות...


בית הורים

ש: יש עבודה של בעלי שבגלל נצטרך להיות שלש שבתות בחודש בבית הורים. כדאי?

ת: בתנאי שאתם חופשיים שם. (שו"ת שאילת שלמה ג שנט).


חג אצל הורים

ש: אנו נשואים שלושה חודשים ורצינו לדעת אצל הורים של מי מקובל לעשות את החג הראשון?

ת: איפה שאתם מאושרים.


מנהג איש ואשתו

ש: מה עושים בני הזוג אם יש מנהגים שונים בהלכה?

ת: כבעלה, כדין מי שמעתיק דירתו למקום חדש. שו"ע או"ח תסח מ"ב יט. בין לקולא בין לחומרא כדי שיהיה מנהג אחיד ושלום. ואינה צריכה התרת נדרים ולא נשמע בדורות הקדמונים שעשו. כמובן יכולה להחמיר כבבית אביה, בתנאי שאין זה מפר שלום בית. עיין פס"ת שם יא (שו"ת אגרות משה או"ח א קנח. שו"ת מנחת יצחק ד פג. שו"ת יביע אומר ה או"ח לז – מ"צ).


שם משפחה כפול

ש: בת זוגתי רוצה שאחרי החתונה ששם משפחה שלנו יכלול גם את שלה, בגלל קישורה עם משפחתה?

ת: אין בעיה.


שם לפני נישואים

ש: האם אשה יכולה לשמור על שם משפחה שלפני הנישואים?

ת: אין בעיה.


כתובה אצל מי

ש: אצל מי צריכה להיות מונחת הכתובה?

ת: כמובן, אצל הכלה. אבל אם היא נותנת אימון בבעלה שהוא לא ינשל אותה במקרה של גירושים, היא יכולה גם להיות אצלו. שו"ת אגרות משה ג כו.


החלפת כתובה

ש: רב הציע לאשתי לשנות שם ולהחליף כתובה כדי לפתור את הבעיות של שלום בית. הנכון לנהוג כן?

ת: שינויים כאלה אינם מועילים לזה. אלא יש לפנות ליועץ נישואים. גם אין מחליפים כתובה סתם.


ירושה וזוגיות

ש: קיבלתי ירושה, ואני חושב שהיא שלי ועליי להחליט לבד. אשתי חושבת שהיא של שנינו ועלינו להחליט יחד. מי צודק?

ת: תלוי בטיב הנישואים שהחלטתם עליהם מראש: יחד או הפרדה.


פאות מסולסלות

ש: התחלתי לגדל פאות מסולסלות. אשתי אומרת שמתביישת ממני, כי זה לא מקובל בסביבה. מה לעשות?

ת: כיוון שאין זו חובה, יש להתחשב בשלום בית.