שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

זהירות משוחד (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כיון שבזמן האחרון מדובר הרבה על לקיחת שוחד והפרת אמונים בצמרת השלטונית, ראיתי נכון לספר סיפור אמיתי בענין זה שבודאי ימצא חן בעיני רבים.

אם כן, לרבי ישמעאל ברבי יוסי היו פרדסים, ואריס היה מטפל בעבודה שם, והיה מביא לו כל יום שישי סלסלה גדולה של פירות, - חלקו בתור בעל הפרדס. יום אחד, הוא הגיע ביום חמישי במקום ביום שישי. רבי ישמעאל שאלו למה הקדים. השיב: רבי, יש לי דין תורה היום, אז במקום לבוא פעמיים, כבר הבאתי היום את הפירות. אמר לו רבי ישמעאל: אני פסול לדון אותך בדין תורה. למה? הרי הפירות הם שלו?! - אבל הקדים לו ביום. הוא הפנה אותה לזוג תלמידי חכמים, שלא היה לו שום קשר איתם. רבי ישמעאל ברבי יוסי מספר: הייתי נוכח בדין, שומע את הטענות לכאן ולכאן וחושב לעצמי: אם האריס יטען טענה זו וזו, הוא יזכה, כדאי שיטען כך וכך. בסוף אמר רבי ישמעאל: "תיפח נפשם של מקבלי שוחד! ומה אני, שלא נטלתי, ואם נטלתי, שלי נטלתי, כך, - מקבלי שוחד על אחת כמה וכמה" (כתובות קה ב).

ללמדך מה כוחו של השוחד.

  • פורסם בשאילת שלמה 538