שיעורי הרב שלמה אבינר

זהירות בזמן הבחירות

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

חשיבות הדגש על אחדות ישראל גם בזמן הבחירות

שיעור שהועבר בתאריך: ג טבת התשע"ה