שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

התפטרות רה"מ עקב חמלצת משטרה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם ראש הממשלה צריך להתפטר?

שאלה: עקב החלטת המשטרה להמליץ להעמיד את ראש ממשלתנו לדין בחשש שוחד, האם עליו להתפטר?


תשובה: הנושא כולל כמה חלקים:

א. כשם שאסור בהלכה לשופט לקבל שוחד כך גם אסור למנהיג ולבעל תפקיד לקבל שוחד. שחיתות שלטונית, כלומר ניצול עמדה לשם קידום תועלת פרטית, הוא דבר חמור, כדברי ישעיהו הנביא: "שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים" (ישעיהו א כג). ויבורך עמנו שלוחם נגד זה.

ב. אי אפשר להחליט אשמה על אדם טרם הוכח שכן הוא, מה שנקרא בהלכה שכל אדם הוא בחזקת כשרות טרם הוכח להיפך. וגם חוק הגויים מכיר ביסוד של חזקת חפות.

ג. יוצא מזה שכאשר יש חשד על אדם, אסור לפרסם את הדבר טרם הוכח שכן הוא. וגם אחרי שהוכח, יש לשקול אם יש הכרח לפרסם את הדברים ברבים, כיון שהדבר עלול להזיק לשלטון ולאומה בכלל. אין להיכנע לסקרנות החולנית של דעת הכלל.

ד. מסיבה זו דוד המלך, על אף בהיותו נרדף על ידי שאול המלך, מעולם לא גילה שרוח רעה פוגעת בו. וכמו כן דוד הטיף ביקורת על יואב בן צרויה, בגלל שפירסם ברבים בלא צורך פרטים על פרשת בת שבע ואוריה, וגרם בכך נזק וחילול השם, כמבואר בדברי דוד לשלמה בפרק הראשון של מלכים ובפירושם של חז"ל.

ה. המסקנה: המשכיל בעת ההיא ידום.

דף תקלג