שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

התייחסות למדרשים סותרים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: איך להתייחס למדרשים סותרים?

תשובה: יש שלוש אפשרויות:

א. חלק מהמדרשים מדברים על דברים שהיו לפני הרבה זמן ושכחו את הפרטים. לדוגמא, יש מחלוקת האם גובה המזבח הוא שלוש אמות או עשר אמות (עיין זבחים נח, ב-נט, א). זה הבדל עצום ולמרות זאת שכחו. הרמב"ם בהלכות תקיעת שופר (ג, ב), תמה איך שכחו דבר כזה מפורסם כמו תקיעות שופר, הרי כל שנה תוקעים בשופר? ועונה שזה בגלל הגלויות והצרות. עברנו כ"כ הרבה צרות ששכחנו. מישהו פעם שאל אותי איך אפשר לשכוח הלכות בגלל הגלויות והצרות? אמרתי לו: "אשריך שלא היית בשואה, לכן אינך מבין שיש צרות העלולות לגרום לאדם לשכוח את כל מה שקורה לו".

ב. יש מדרשים שאינם כפשוטם, כמו שאומר הרמב"ם בהקדמה לפירושו על המשניות. נראה שיש סתירה אך באמת המדרש הוא משל. המהר"ל עוסק בזה הרבה בכל הספרים שלו, במיוחד בספר 'באר הגולה'.

ג. יכול להיות שיש מחלוקת אם יש ערך מוסרי או רוחני של העובדות לעם ישראל ולקידוש השם. מדרש אחד אומר שאין חשיבות ומדרש אחר אומר שיש.