שיעורי הרב שלמה אבינר

התחייבות הורים לקניית דירה- על פי איזה שער (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: אם הורים התחייבו לילדים לתת להם סכום בדולרים לקנות דירה והדולר ירד, לפי איזה ערך הם מחויבים לשלם?

תשובה: מה שהם התחייבו זה מה שייתנו. אם התחייבו בדולרים – גם אם הדולר ירד, הדולר ירד. אבל ככלל, לא כתוב באף מקום שההורים חייבים לתת כסף לילדים שלהם. זה חסד, זה טוב, זה נעים, זה נחמד, זה נפלא וכן ירבו. אבל הם לא חייבים לתת שום דבר. בוודאי ובוודאי שאי אפשר לבוא להורים בתביעות על שזה צמוד לדולר. ההורים נותנים מה שהם רוצים. אם הכסף לא מספיק, אפשר לפנות להורים, לא מתוך תביעה, אלא מתוך בקשת חסד, ואם ירצו יתנו. להתחנן ולבקש תמיד אפשר.