שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

התורה מצווה כל אחד להצביע לפי מצפונו (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: מתי הרב שמע ששני מנהיגי הבית היהודי עוזבים את המפלגה?

ת: אני שמעתי כמו כולם, ובירכתי: ברוך שפטרני. אני מכיר ומעריך אותם אבל הם לא מתאימים להנהיג מפלגה דתית.

ש: אבל הם הובילו את המפלגה לזמן ממושך?

ת: העיקר אינו להוביל את המפלגה זמן ממושך אלא להוביל אותה בכיוון הנכון. רבינו הרב צבי יהודה הזהיר שמפלגה דתית צריכה לחרות על דגלה: תחיית האומה בארצה על פי תורתה. הם לא הובילו בכיוון הזה אלא לפי השקפתם.

ש: אולי הרבנים די כועסים עליהם שפעם הם אמרו שהוא יקשיב לרבנים אבל הם יחליטו לבד?

ת: צריך לשאול את הרבנים הכועסים. אני איני כועס. אלא רבינו הרב צבי יהודה אמר: אל תזלזל במה שיש ואל תשלים עם מה שיש. אנחנו מודים להם על הדברים הטובים שעשו אבל אנחנו מצפים הרבה דברים אחרים.

ש: אז מה יהיה עם המפלגה?

ת: אני לא נביא. צריך לחפש מנהיגים יראי שמים וכשרוניים. לא אלמן ישראל.

ש: בחדשות שיש רבנים שבירכו אותם בברכת פרידה ואחר כך לא היו שבעי רצון.

ת: איני יודע על מה מדובר. איני מדבר על העבר ואיני נביא שיכול לדבר על העתיד אלא על מה שצריך להיות.

ש: יכול להיות עם הקמת המפלגה החדשה, כדי לבית היהודי להצטרף עם מפלגות אחרות כגון עם מפלגה חרדית?

ת: איני יכול לנחש. כשימצאו מנהיג ירא שמים וכשרוני, יכוון את המפלגה בכיוון הנכון.

ש: יש תחושה בתקשורת, וגם בציבור הכללי, שבציבור הדתי-לאומי, הרבנים מדברים ובסוף הבוחר מצביע לפי מצפונו, ולא לאורם של הרבנים.

ת: החתם סופר כותב שבבחירות לכל בוחר יש דין דיין, לכן הוא חייב להצביע על פי דעתו כפי מה שהוא רואה כטובת הענין ולא כפי דעתם של אחרים גם אם הם גדולים ממנו (שו"ת חת"ס חו"מ קס מובא בפ"ת חו"מ ח סק"ב). לכן הרבנים צודקים באמירת דעתם, הבוחרים צודקים להקשיב במה שהרבנים אומרים, והבוחרים צודקים שהם מצביעים לפי מצפונם. זה מה שהתורה ציותה. חזק ונתחזק.

  • פורסם בשאילת שלמה 580