שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

התורה לא ניתנה לטיפשים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


לפני מתן תורה ,חשוב לזכור ש"דרך ארץ קדמה לתורה" ( ויקרא רבה ט ג). מה פירוש דרך ארץ? הגיון אנושי, מוסרי. כותב מרן הרב קוק שהתורה אינה סותרת את כל שערי הבינה הטבעית של המוסר הטבעי אלא היא נבנית על גביהם (אורות התורה יב). דרך ארץ, במובן של דברים ישרים, הגיוניים – קדמה לתורה. לכן לא ניתנה התורה מיד למשה רבינו, אלא לאחר 2448 שנים. רק לאחר המוסר האנושי, הבינה הטבעית וההגיון אפשר לקבל את התורה.

התורה לא ניתנה לסכלים. אדם סכל שילמד תורה, הדבר לא יועיל לו מאומה.

סכלותו תסלף כל שילמד בתורה! וכך גם לא ניתנה התורה לאדם שאינו מוסרי, שאינו ישר. היעדר היושר תסלף את כל תורתו שלמד. לכן חייבים לפני לימוד התורה ליישם את שערי המוסר הטבעי ועל יסוד זה לבנות את המוסר האלקי.

כתוב בפרשת האזינו: "עם נבל ולא חכם" (דברים לב ו). בוודאי, מי שנבל אינו חכם, זה פשוט. אך מה שמפליא הוא תרגום אונקלוס: "עמא דקבילו אוריתא ולא חכימו". "עם נבל" מתורגם: "דקבילו אורייתא", עם שקיבל תורה. "ולא חכימו" – ולא חכם, זה מובן. אך מדוע אונקלוס מתרגם: "עם נבל – עמא דקבילו אורייתא"? כיצד אונקלוס מתרגם שעם נבל הוא העם שקיבל את התורה?

פשוט מאד – כי הוא רק "קיבל תורה"! אבל לא היתה לו דרך ארץ שקדמה לתורה. לכן לצערנו הרב, הוא "נבל"(אורות התורה יב ה). התורה שלו אינה בעלת ערך. הוא קיבל תורה, "עמא דקבילו אורייתא", אבל לצערנו "לא חכימו", אין לו בינה טבעית, אין לו יושר טבעי.

כמובן, גם הקיצוניות ההפוכה איננה טובה, לומר: "אין לי צורך בתורה! די להיות ישר, הגיוני ואנושי ". אמירה זו איננה נכונה.אמנם קודם אמרנו: "אם אין דרך ארץ אין תורה", אם אין לך קומה א', אין לך על גבי מה לבנות קומה ב'. אך גם "אם אין תורה אין דרך ארץ", כלומר, נעצרת באמצע הדרך! אתה כלל-אנושי בלבד. זה טוב מאד להיות כלל- אנושי, אבל לשם כך ישנם העמים, ישנם הגוים. אסור לנו לצמצם את התורה לעניין הגיוני כלל-אנושי. התורה היא לעילא לעילא מזה.

אם כן תיתכנה שתי טעויות: לדלג על האנושי, ואז לצערנו, גם התורה מסתלפת. או להוריד את התורה עצמה לאנושי – ואז בעצם הפסדנו את התורה.

שתי התקלות חמורות הן. למשל, ישנם לצערנו אנשים דתיים אבל הם אינם אנושיים, אינם מוסריים, אינם הגיוניים, מה שגורם הרבה חילול השם (עיין סוף יומא). כך גם ישנה סכנה הפוכה, כמעשה הרפורמים שאמרו: כל הדברים האלקיים, המיוחדים שבתורה, הם מיותרים, מכבידים,מיושנים. יש להיפטר מהם, יש לצמצם את התורה לדברים האנושיים.

לכן חזק ונתחזק. נתחזק במוסר הטבעי ובבינה הטבעית הקודמים לתורה, ועל יסוד זה נזכה בתורה עצמה, שהיא לעילא ולעילא.


  • פורסם בשאילת שלמה 338