שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

השואה היא העמלק השלישי (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

השואה זה העמלק השלישי.

העמלק הראשון שיצאנו ממצרים בא עמלק להשמידנו, אע"פ שלא עשינו לו שום דבר ולא היה שום וויכוח כמו 7 העמים על הארץ, אלא אומר המהר"ל זה עקרוני. זה ההיפך של עמ"י. עמ"י צריך להביא את הטוב האלוקי לעולם ועמלק את הרע. וזוהי המלחמה בין הטוב לרע. ועמלק יודע שאם אנחנו נצליח ייצר לו בעולם וזה יהיה הסוף שלו. זה העמלק הראשון.

עמלק השני זה המן האגגי. גם הוא רואה הנה שיבת ציון שניה, חוזרים לארץ וקמים לתחייה ובא המן..

ועכשיו עמלק השלישי, שיבת ציון השלישית.

אמנם ישנה שאלה הלכתית- אין לנו הוכחות שהוא עמלק, אך הוא דומה לעמלק, אע"פ שהרב סולוביציק בספר קול דודי דופק אומר חידוש שעמלק זה לא הגדרה תורשתית אלא זו הגדרה תפקידית. כל מי שרוצה להשמיד את עמ"י זה עמלק. אבל זה חידוש גדול. יש גם הוכחה נגד זה מספר המצוות לרמב"ם שאומר שהרי תריג מצוות זה מצוות שקיימות לנצח. אבל מצווה שהיא לשעה היא לא בתריג מצוות. קושיא: מצוות עמלק היא לא לדורות, כשנגמור להחריבו לו תהיה עוד מצווה למחותו? מתרץ הרמב"ם- אתה לא מבין כלום, לא צריך שיהיה בפועל עמלק, אלא מצוות מחיית עמלק- כל זמן שיהיה עמלק צריך למחותו, ואם אין אז כבר אין מצווה. המצווה למחות היא אם יש.

כאילו אם נגיד- יום אחד יהיה שלום אז אין מצווה לתת גט, לא נכון. אם מתגרשים אז צריך לתת גט. אם אוכלים בשר אז אסור 6 שעות לאכול גבינה. אבל אם כדברי הרב סולוביציק שעמלק הוא מי שרוצה להשמיד את עמ"י אז אין כלל שאלה, שתמיד יכול להופיע עם שירצה להשמידנו. תלמידי הרב סולוביציק תירצו שיש 2 דינים יש עמלק במובן התורשתי ויש עמלק במובן העקרוני. ויש שמתרצים- לא שעמלק זה הגדרה תפקידית אלא מי שמתנהג כמו עמלק אז זה סימן שהוא עמלק. לא סיבה אלא סימן. גם זה חידוש. הוא כותב שם שגם הערבים הם עמלק כי הם רוצים להורגנו אבל גם זה חידוש. אפשר לומר שהם דומים לעמלק.

הרצי"ה כותב במאמר השבת בשחורה על חילול הקודש- גם הבריטים עוזרים לעמלק, כי הם לא נותנים לנו להקים מדינה. בחינת עמלק.

אפשר לומר על כל העולם שהוא עמלק, הרי מאז ומתמיד היתה אנטישמיות? נכון. הנאצים ראו את שיבת ציון והקמת הארץ ורצו לעכב, ואח"כ הבריטים וכם הערבים.

הרצי"ה אמר שמלחמת השחרור שממשיכה עד היום זו המלחמה. יותר מאשר השואה אפילו. אבל ב"ה אנחנו יצאנו משלושת המלחמות של עמלק. גם יציאת מצרים גם המן וגם עכשיו מהשואה. ועכשיו אנחנו הולכים ונבנים כאן בארצנו.

אבל כוחות הרע בעולם יש עוד הרבה. הקב"ה מרמה את אוממות העולם. אם שיבת ציון היו באים יהודים יראי שמים עם כיפה וזקן ציצית ותפילין ומקימים את הארץ- כל העמלקים בעולם היו נכנסים ללחץ אטומי והיו באים למלחמה. ולכן באו חברה בלי כיפה וציצית- והעולם אומר שהם סתם חילונים אז לא נצא נגדם למלחמה. הם לא שמים לב.

הנוצרים אומרים שזה לא שיבת ציון, זה לא התקיימות חזון הנביאים, שכן הם חילוניים. לא קרה כלום. הם מרמים את עצמם. אבל החילונים הם חילונים מבחוץ ומאמינים מבפנים. אבל את זה הם לא רואים.

נכון השואה זה לא הפעם הראשונה. גם גזרות תח ותט זה היה דבר נורא. נהרגו הרבה מאוד באכזריות נוראה. אי אפשר לתאר. היו לוקחים אישה בהריון חותכים לה את הבטן מוציאים את התינוק שורפים אותו ומכניסים לה לבטן חתול חיי וסוגרים את הבטן. זה היה בזמן השך, והוא עצמו כותב שהוא ברח לגולה. זה באותה תקופה. יש עוד הרבה רשע בעולם ואנחנו הולכים ונבנים. זה לא נראה כזה בולט, זו נראית מדינה ככל המדינות, זה התרגיל של רבש"ע שלא ישימו לב. ואנחנו הולכים ונבנים לאט לאט. הדרך עוד ארוכה. וודאי משיח צריך לעשות הרבה מלחמות. לא ככה לשכנע את כולם וכולם יחזרו בתשובה. יש אנשים טובים בעולם ויש אנשים רעים ויש אנשים באמצע. יש אנשים פראי אדם, חיות. ואנחנו בתווך. שני קטבים, עמלק קוטב אחד ועמלק קוטב שני ויש באמצע. ושי הרבה סוגים באמצע.

המהר"ל בנצח עמלק הוא היפך שלנו. העולם חשב, העולם שאוהב אותנו, שאחרי השואה אנחנו גמורים ולא יהיה לנו כוח לעשות שום דבר, לא נקים מדינה וכן הלאה, ואנחנו התעודדנו, והקמנו מדינה עם כוחות גדולים מאוד. לא האמינו, אע"פ איך כתוב "צולע על ירכו". אנחנו צולעים מהשואה. במה? הרציה כותב במאמר- שאנחנו מוכנים לוותר, להקים מדינה פה. כל זה צליעה מהשואה. זה דברים מטורפים. מה מוכנים לוותר על חלק של ארצנו? זה מטורף!. זה נס שלא יצאנו מטורפים לגמרי מהשואה, יצאנו קצת, וזה פלא! עדיין ישנה חולשה כזאת. "אשר קרך בדרך". חוזרים לארץ ופתאום כל מיני ספקות. פתאום זה שלנו לא שלנו, מה כן שלנו ומה לא שלנו. ירושלים שלנו או לא. כל זה חולשה בגלל השואה. אבל גם על זה נתגבר.

תמחה את זכר עמלק, אמחה את זכר עמלק. פעמיים. אומר הזוהר אתם מוחים חמטה אני מוחה למעלה. מה זה למטה? מלחמה. ומה זה למעלה? תורה קדושה וכן הלאה.

==
==