שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

השגחת ד' במלחמה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: בעת מלחמה, הרבה כדורים נורים, והרבה פגזים וטילים נופלים, האם יש השגחה מי ייפגע, חלילה, ומי ינצל, או שמא הכול עניין של מזל?

תשובה: בוודאי - לא רק שיש השגחה כללית כמו חוקי טבע טובים ומסודרים אלא יש גם השגחה פרטית על כל דבר שקורה לאדם, עד הפרט הכי קטן. כמובן אנחנו לא יודעים את החשבונות של ריבונו של עולם למה כל דבר קורה, אבל יש השגחה פרטית. קל וחומר שיש השגחה מתי אדם ימות, כמו שכתוב בגמרא יבמות (נ, א). אבל כל זה לא אומר שאדם יכול לקחת סיכונים ולומר: "אם הקב"ה גזר שאחיה - אחיה בכל מקרה ואני לא צריך להיזהר". זה לא כך. כמו שמופיע בספר מסילת ישרים (פרק ט) שאדם שעושה עברה ייענש, ואם הוא לוקח סיכונים ועובר על "ונשמרתם לנפשותיכם" העונש יכול להיות שיקצרו חייו.

לכן לעולם אדם צריך להיזהר. יתכן שאם אדם צריך להיפגע או, ח"ו, למות זה יקרה בין שהוא נזהר ובין שהוא לא נזהר אבל אם הוא נזהר הוא מקיים מצווה ואם הוא לא נזהר הוא עושה עבירה חמורה. יש השגחה פרטית מדויקת ויחד עם זה אדם צריך להתפלל וגם התפילה יכולה לשנות את ההחלטה אלוקית. זה דומה למלך שקובע שאם אדם עושה עבירה יקבל עונש ואם הוא מבקש סליחה לא יקבל את העונש. אותו דבר, יכול להיות שהקב"ה אומר שאם אדם לא יתפלל יהיה ככה ואם הוא יתפלל יהיה אחרת.

ובזמן שמחבלים הפציצו באירופה בכמה מקומות של יהודים כמו ביהכ"נ וכדומה, ביקש יהודי אחד לשאול להסטייפלר שנזכר בה"שואה" ומקבל פחד ועצבים מהמצב האם כדאי לעבור לגור בארץ ישראל, ענה הסטייפלר שאין מה לפחד לא הורגים סתם אלא א"כ נגזר מהשמים. וסיפר על האור שמח שאמר בזמן המלחמה שלכל כדור יש כתובת (הליכות והנהגות ממרן בעל ה"קהילות יעקב" עמ' נד).

לכן אדם לא צריך להילחץ מהשגחה פרטית אלא ינהג כראוי. ויהי רצון שד' ישמור על עמנו ועל ערי אלוהינו.