שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

השבת בימינו

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

השבת בימינו

[סיכום קצר משיעורו של הרב בכנס - ערוץ 7]


שמירת השבת זהו הדבר הסוציאליסטי ביותר אשר משווה בין כל היהודים. אך מעל זה, יש שבת לד'.

במסילת ישרים פרק א כתוב שאדם צריך להחליט בחיים, האם הוא חי לתענוגים או כדי לעבוד את ד', אך בשבת אנו עובדים את ד' וגם נהנים מתענוגי העולם הזה, כמו שאנו שרים בזמירות: 'להתענג בתענוגים ברבורים ושליו ודגים'. ובלי שבת לד', גם חסר לנו השבת במובנו הפשוט.

לכן, מפלגה דתית-לאומית ביסודה צריכה להלחם במסירות נפש על תחיית האומה בארצה על פי תורתה ולהלחם בחורמה כנגד חקיקה אנטי דתית, כולל המגמה להתיר חילול שבת ציבורי.


  • פורסם בשאילת שלמה 359