שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הר הבית - תנועה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיעור על הרב הבית

[רשם: הרב מרדכי ציון]


ש: האם להצטרף לתופעה של עליה להר הבית?

ת: אין זו תופעה, אלא עמדה של יחידים. מתוך חמישים אלף רבנים בארץ, יש חמישים שעולים. מתוך שבע מיליון יהודים בארץ יש בשנה שמונת אלפים שעולים לעומת שתי מיליון שמגיעים לכותל. גוים שעולים להר הבית הם כמאתים אלף.


ש: למה לא לעלות להר הבית?

ת: כי הר הבית זה ההר של הבית, לא הר טיולים,לא הר בילויים, לא הר חתונות, לא הר בר מצוות, לא הר תפילות. אם יש בית יש הר הבית, אם אין בית אין הר הבית.


ש: אז אולי נבנה את הבית?

ת: טרם הגיע הזמן. בית המקדש הוא כמו חתונה בין עם ישראל לבין רבונו של עולם. "ביום חתונתו וביום שמחת ליבו" (שיר השירים ג יא), זה מתן תורה וחנוכת בית המקדש. עם ישראל לעת עתה אינו במצב של חתונה עם רבונו של עולם. יש גדולי עולם במדרגה זו כגון רב אשי, הרמב"ם או מסילת ישרים, אך לא כלל-ישראל. בית המקדש אינו בית מקדש פרטי של כמה צדיקים בדורנו, אלא של כל עם ישראל, ועם ישראל עוד לא במצב של חתונה. אדרבה, פעמיים גורשנו, ועתה אחרי אלפיים שנות גירושים, רבונו של עולם קורא לנו לציון. אלפיים שנה ד' היה ברוגז איתנו. לא רק גלות ,אלא גזרות נוראות, גזרות קנ"א, גירוש ספרד, גזרות ת"ח ות"ט, שואה. עתה אנו חוזרים לארץ ישראל ומצליחים: בנין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, ניצחונות הצבא ועוד. הקדוש ברוך הוא הולך ומתפייס איתנו. אבל אנו עוד לא צדיקים, יש חילול שבת, אכילת טריפות, פריצות בחיי משפחה, חינוך לא דתי ועוד. ד' ירחם. גם אנשים דתיים, לא כולם צדיקים. לאט אנו משתפרים, בע"ה. עוד לא הגענו לחתונה, אולי לאירוסין, אולי לשידוכין. פעם אמר לי מישהו: אינך יודע מה זה להתפלל מנחה בהר הבית! השבתי לו: אני גם לא יודע מה זה להתפלל מנחה בבית כנסת. ויש גם יהודים שלא מתפללים מנחה כלל.


ש: מה ההגדרה המדוייקת מתי נוכל לבנות בית המקדש?

ת: הרמב"ם בתחילת הלכות מלכים כותב שבחזרתנו לארץ יש לנו שלוש מצוות: א. להקים מלך. ב. למחות את עמלק. ג. לבנות בית המקדש. ולפי הסדר הזה! קודם יש להקים מלכות ישראל. אנו מאוד שמחים שיש לנו מדינה, אבל היא עוד לא דוד המלך. עוד רחוק, אלא בדרך. פעם אמרו: הציונות היא המדינה בדרך. כך אנו נאמר: המדינה היא מלכות ישראל בדרך. כמה זמן יקח עד מלכות כפי התורה? איש אינו יודע. אולי מאות שנים. ואחר כך יש למחות את עמלק, כמו שכתוב: בהניח לך ד' אלהיך מכל אויבך מסביב. כרגע יש לנו אויבים מסביב, 350 מיליון שרוצים לחסל אותנו, שנשענים על מיליארד נוצרים ועל מיליארד מוסלמים. יש עדיין אויבים. עוד לא שלום. לא להירדם בשמירה. עלינו לגמור עם כל האויבים מסביב. ואז נבנה בית המקדש. אף אחד לא יודע מתי יבנה בית המקדש.


ש: אבל אנו מאמינים בביאת המשיח כל יום?

ת: נכון. זה נאמר על המשיח ולא על בית המקדש. הרי בשביל בית המקדש צריך עם קדוש. אנו מסוגלים להיות עם קדוש, יש לנו נשמה של עם קדוש, ואנו נהיה עם קדוש. אבל בפועל אנו עוד לא עם קדוש אלא עם עם בעיות קשות מאוד. ב"ה, הקדושה הנשמתית של עם ישראל, בהיפגשה עם קדושת ארץ ישראל, יחד יעשו אותנו עם קדוש. אך אינינו יודעים כמה זמן זה יקח.


ש: אז למה אנו מתפללים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו?

ת: בודאי אנו משתוקקים לבית המקדש במהרה ובזכות זו הוא ייבנה .אך לא די להתגעגע, צריך לקיים תורה ומצוות, צריך לבנות מדינה וצבא. הרי כבר נחרב לנו פעמיים בית המקדש בגלל שהיינו חוטאים. זה מה שהסביר ירמיהו הנביא כאשר שבר בקבוק יוצרים, שייחרב בית המקדש.


ש: אז אולי בינתיים, בכל זאת כדאי הר הבית בלי בית?

ת: זה כמו חתונה בלי אשה...


ש: אבל יש ערבים על הר הבית. אם נעלה לשם, הם כבר לא יהיו?

ת: וכי נהיה שם כל היום וכל הלילה?! ויש עוד הרבה מקומות בארץ מלאי ערבים: חברון, שכם, גוש קטיף ועוד. ויש שם הרבה יותר מאשר בהר הבית. אדרבה, מכל המקומות בהם יש ערבים, המקום הכי נשלט על ידי צה"ל הוא הר הבית – מסיבות של פוליטיקה או תיירות. וכי בכל מקומות האחרים אין ערבים?!


ש: אבל הר הבית הוא קדוש!

ת: הרי כבר אמרנו שאינינו בדרגה של קדושת המקדש. ובכלל, גם חברון ושכם הם קדושים! זו ארץ הקודש! מה ההבדל בין ערבים בשכם או בהר הבית ? אדרבה בהר הבית הצבא בודק מי שנכנס. וכי כך הוא בג'נין?!


ש: בזכות שנכנס להר הבית ייבנה בית המקדש...

ת: באמת, וכי די לעלות כדי שייבנה?! וכי פגישת שידוך דיה כדי להתחתן?!


ש: אבל הערבים נכנסים למקום קדוש!

ת: ידוע. אכן הזר הקרב יומת. הלב כואב, אינינו בעד שימותו אלא שיחזרו בתשובה. אז היתה אבן עם כתבה ביוונית: "איש נכרי לא ייכנס לפנים מן המחיצה המקיפה את המקדש ולחצר המוקפת. ומי שייתפס יתחייב בנפשו ודינו למיתה". כנראה שנמצאת במוזיאון רוקפלר ויש צילומה באנציקלופדיה תלמודית ערך הר הבית. אך לצערנו אין זה בידינו למנוע מהם מלהיכנס.


ש: אם אני ניכנס, הם כבר לא ייכנסו!

ת: הא כיצד?! זו סתם מנטליות מאגית, כמו לילדים קטנים או לשבטים פרימיטיוויים, - שאם ניכנס אז יהיה נס. אין סומכים על הנס.


ש: אם ניכנס להר הבית, כל עם ישראל יעשה תשובה.

ת: אלו אמירות מתאימות לילד בן ארבע. בודאי שנחזור להר הבית, בודאי שעם ישראל יעשה תשובה, ונהיה כולנו צדיקים. אך זה יקח זמן. גם כאשר יהושע בן נון נכנס לארץ, טרם היתה לנו מדינה, אלא גויים שלטו כאן, במשך שלוש מאות עד שדוד המלך הקים מדינה. תהליכים היסטוריים אינם בן רגע. אולי אדם פרטי יכול אך לא מדינה שלמה.


ש: יש רב שטוען שאם נחזק נוכחותנו, אז סוף סוף הערבים יבינו שזה לא שלהם.

ת: במחילה מכבודו הוא אינו מכיר ערבים. הם חושבים שכל ארץ ישראל שלהם וקוראים לה פלסטין. הם חושבים שכל כדור הארץ שלהם ורוצים לכבוש את כולו. הם יצאו לכבוש אותו ונעצרו על ידי הסינים, הרוסים, הצרפתים, והספרדים באמצע ספרד. עבורם העולם מתחלק לשנים: דר-אל איסלם, שטח איסלם, ודר-אל-חרב, שטח חורבן. ואם יעלו כמה יהודים על הר הבית, אז הם יודו שזה לא שלהם?! ואכן הם הולכים ומשתלטים בכל מדינות אירופה. אלא עלינו להיות מוצקים בעמדותינו כלפי ערבים בכל מלוא רוחב הארץ.


ש: בכל זאת עצם הנוכחות שלנו שם מעצבנת אותם?

ת: מה שמעצבן את הערבים הוא שיש לנו מדינה, שיש לנו צה"ל, ושצה"ל מחזיק מעמד נגד 350 מיליון ערבים, שניצחנו במלחמת השחרור, מלחמת סיני, מלחמת ששם הימים, מלחמת יום הכיפורים ובעוד מבצעים. זה מה שמעצבן אותם. אך מה שאתה מפגין נוכחות מולם, אדרבה זה נותן להם סיפוק, כי עתה הם מרגישים שהם קיימים. אך כפי שהזכרנו הם רוצים לכבוש את כל כדור הארץ. מתי מתחיל חשבון השנים של האיסלם, ההג'ירה? לא כשנולד מוחמד, לא כשלטענתו דיבר אליו המלאך גבריאל, אלא כאשר כבשו את העיר מדינה!


ש: על מה מסתמכים הרבנים שמתירים את העליה?

ת: על כל הטענות שהזכרתם קודם. בודאי הם רבנים טובים וצדיקים ,אך הם אחד מתוך מאה או מתוך אלף. וכן העולים לשם הם אחד מתוך אלף, ורובם נוער, שחושב שבזה הוא הוא מציל את האומה. אשרינו שיש לנו נוער אידיאליסטי שזה מה שמעניין אותו, ולא שתיית בירה. ובכלל מי שקובע בענינים אלה, זו הרבנות הראשית לישראל ,והיא קבעה לא להיכנס מאז מלחמת ששת הימים וכן הציבה שלטים. וכן דעת מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה.


ש: אז כיצד לשכנע אותם?

ת: כלל גדול, אל תחזיר תשובה אחרים, החזר בתשובה את עצמך. אגב, הערבים טוענים שגם הכותל הוא שלהם, כי מוחמד קשר שם את סוסו בוראק... באשר ליהודים שעולים לשם, אל תנסה לשכנעם, הם שואלים את רבותיהם, וחושבים שמצילים את העולם. אנשים טובים ויקרים, ורבים מהם חברים טובים שלי בלב ונפש.


ש: יש מחקרים שקומות מסויימיםבהר הבית אינם הר הבית?

ת: ידוע. א. מידי פעם יוצא מחקר חדש הממפה בצורה אחרת, ומבטל את המחקרים שקדמו לו. יש ספקות רבים ולא מהיום. ב. הם רוצים לעלות להר הבית למקומות שאינם הר הבית, אבל אם זה לא הר הבית, למה לעלות?! יש פלפול למדני שמסביר את זאת. אדם שאביו ואמו ביקשו ממנו כוס תה, כתוב בגמרא קידושין (לא א) שיתן לאביו כי בעצם אמו חייבת לתת לו. אך יש קושיא על פי הגמרא בחולין (יא ב): אמו היא ודאי אמו, אביו לא ודאי, לכן עליו לכבר את אמו. תשובה: אדם יגיד לאמו: אני מכבד אותך כי אולי נאפת ואין זה אבא שלי.. הלזה ייקרא כיבוד אמו?!


ש: לגופו של ענין האם גם בימינו שאין בית מקדש אסור להיכנס להר הבית?

ת: ודאי. הרמב"ם הלכות בית הבחריה פרק ו. מגן אברהם ומשנה ברורה סימן תקסא.כי זה זמני שהוא חרב. הוא ייבנה. אך בינתיים הוא לא נבנה, אז נחכה מחוץ להר הבית בחרדת קודש. ד' בחסדו הביאנו לבנין הארץ ולשיבת ציון, להקמת מדינה ולצבא. להר הבית ולבית המקדש – עוד לא.


ש: כדי לבנות בית המקדש חייב להיות משיח?

ת: לא. אבל חייב להיות עם קדוש. כדי לבנות מלכות ישראל על פי תורה צריך עם קדוש.


ש: אנו לא קדושים?!

ת: לא. קרא מסילת ישרים. מידת הקדושה היא המדרגה העליונה. המדרגה הראשונה היא מידת הזהירות, כלומר לא לחטוא, ולצערנו עוד לא הגענו אליה.


ש: ומי זה עמלק?

ת: אינינו יודעים. כאשר יבוא הזמן, נדע. ואלי יהיו איתו עוד עמים רבים.


ש: אבל האם הר הבית אינו המקום הכי קדוש? זה מפריע לי שיש ערבים!

ת: בודאי. אך כאמור יש עוד מקומות קדושים כגון שכם וחברון. אך אינינו יכולים יכולים לפתור את כל הבעיות בבת אחת. יש לנו עוד בעיות. שבת אינו דבר קדוש? יהודים שמחללים שבת, זה לא מפריע לך? וטהרת המשפחת – זה לא מפריע לך? וכשרות – זה לא מפריע לך? וחינוך? כל אלה חמורים לאין ערוך ממה שכמה ערבים נכנסים להר הבית! אלא הכל מפריע. לכן יש לתקן לפי הסדר. כאשר נתקן את הדברים האחרים, אז יבוא תור הבית.


ש: ירושלים היא מקום קדוש לאיסלם?

ת: לא! גם בזה הם משקרים. בקוראן יש מקה ומדינה. מוחמד כועס על הערבים שמתענינים בירושלים. שקרנים. כידוע במלחמת ששת הימים נפלו בשקרים על עצמם.

---

אשרינו שאנו חוזרים לארצנו, חוזרים לירושלים. וגן למקדש נחזור.


  • פורסם בשאילת שלמה 407