שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הר הבית - לעלות? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לעלות להר הבית?

[הרב שלמה אבינר]

שאלה כבדה זו נשאלה אצל מועצת הרבנות הראשית אחרי מלחמת ששת הימים. יש שאמרו שאין עניין לרבנות הראשית להכריע בזה, אלא כמו בכל שאלה הלכתית פרטית, כל מי שרוצה לדעת דבר ד' - ישאל את רבו. אך אחרים אמרו שאין זה דומה, אין זו שאלה פרטית והר פרטי, אלא הר הבית המיועד שייבנה בו בית המקדש במהרה בימינו, זו שאלה כלל ישראלית שהרבנות הראשית צריכה להכריע. ואכן היא הכריעה וחתמו על הכרוז שני הרבנים הראשיים לישראל הגרא"י אונטרמן והגר"י ניסים, ויחד אתם גדולי אותו דור הגאונים הרב אברמסקי , הרב אלישיב, הרב וולדנברג, הרב אוירבך, הרב אריאלי, הרב הדייה, הרב זוין, הרב יוסף, הרב ישראלי, הרב משאש, ועוד ועוד, וכן רבנו הרב צבי יהודה.

טעם האיסור הוא מפני החשש להיכנס למקום המקדש שהוא בחיוב כרת. אמנם נעשו הרבה מחקרים של מדידות, אבל דווקא ריבוי המחקרים הסותרים מראה איך הדבר מסובך, ועד היום הזה הרבנות הראשית מחשיבה את העניין כלוט בערפל.

אותה מודעה של הרבנות הראשית התפרסמה באלול תשכ"ז. אך עקב ההזנחה, שוב התפרסמה בלי שינוי או תוספת בשנת תשל"ה.

בעצם זהו פסק ישן מדורי דורות שלא להיכנס שם ואף מרן הרב קוק פרסם בזמנו "אזהרה לרבים":

"אחינו היקרים,

הבאים לעיר קודשנו ירושלים ת"ו

מקרוב ומרחוק

הישמרו נא מהאיסור החמור

של הכניסה למקום המקדש והר הבית"

מאוחר יותר, באב תשס"ד לנוכח ההזנחה, שוב התפרסמה אותה אזהרה לרבים של מרן הרב קוק בצירוף כרוז הרבנות הראשית של שנת תשכ"ז, וחתמו עליו גאונים רבים: הרבנים הראשיים לישראל הגאונים הרב עמאר והרב מצגר, וכן עוד גאונים, הרב עובדיה יוסף, הרב בקשי דורון, הרב מרדכי אליהו, ומרן הרב אברהם שפירא ועוד ועוד.

ואכן יש שלטים של הרבנות הראשית לישראל בפתחים של הר הבית המזכירים את האיסור.

וכן אמר מרן הגר"א שפירא בשיחתו בישיבה ביום ירושלים תשס"ז, יום ירושלים האחרון לפני עלותו למרומים: "ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל, ובתוככי ירושלים, הר הבית מקודש יותר, ואסור לטמאים להיכנס לתוכו. ופשוט וברור, כי על פי ההלכה אסור להיכנס לתחומי הר הבית, ולא מפני שאין המקום ברשותנו, אלא מפני הציווי הגדול והעמוק של מורא מקדש - ולא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שציווה על כך (יבמות ו ב). וכך הורה מרן הרב זצ"ל לחזור על היסוד הזה. וכך הוחלט מאז מקדם על ידי גדולי ישראל והרבנות הראשית לישראל. ופלא, היאך מעודדים יהודים לעלות להר הבית. אל לנו לשכוח כהוא זה, בעניין הלכה זו, ממה שנהגו בכל הדורות בנוגע לשמירת קדושת המקום. וכשם שקיבלו שכר על הדרישה, כן יקבלו שכר על הפרישה".

ושמא תאמרו: אם כך כיצד נכבוש את הר הבית? והתשובה: מבחינה צבאית ההר כבר כבוש בחסדי ד' עלינו, מה שנותר לנו לעשות הוא הכיבוש הרוחני: להרבות תורה ומצוות, להרבות בניין הארץ ובניין המדינה, להוסיף טהרה וקדושה, להוסיף אהבת ישראל ואמונה.