שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הרמת אתרוג מהרצפה באמצע שמונה עשרה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: אחד שנפל אתרוגו באמצע שמונה עשרה, האם מותר לו ללכת ולהרימו מהרצפה?

תשובה: משתמשים באתרוג למצווה, וכשהוא מונח על הרצפה זה בזיון מצווה. לכן, מותר להפסיק את תפילת שמונה עשרה ולהרימו, בלי לדבר (משנה ברורה קד ס"ק ב ועיין פסקי תשובות שם). אמנם, לא חייבים, כמו שמביא המשנה ברורה (צו ס"ק ז): "נפל ספר על הארץ ואינו יכול לכוין מותר להגביהו כשיסיים הברכה שהוא עומד בה ואי לאו הכי לא יפסיק" וספר הוא יותר קדוש מאתרוג, ולמרות זאת לא חייבים להרים אותו מהרצפה.