שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הריסת בתים בבית-אל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בית-אל זה לא שלטון בריטי

[ראיין: הרב מרדכי ציון]

ש: מה הרב, כרב של בית-אל, אומר על האירועים הקשים שהיו בבית-אל עקב תפיסת המשטרה את הבתים בבניה?

ת: אני אומר ששכחו דבר מאוד חשוב: פה זה כבר לא שלטון בריטי. זו מדינת ישראל ויש לגור בה ולבנותה.


ש: אבל יש החלטת בג"ץ להרוס בגלל שאין אישורי בניה?

ת: הבג"ץ צריך לעשות תשובה, בגלל שהוא נוהג איפה ואיפה. יש מקרים רבים שערבים בנו בלי אישור, אז סדרו אישורים למפרע .אבל ליהודים ביהודה ושומרון – לא! במיוחד שלבית הנדון יש כבר עתה אישורים. כמובן, אני נגד בניה בלי אישור, אבל לצערנו זה קורה הרבה בארץ, ואז דואגים להסדרה. אם כן, הבג"ץ נוהג איפה ואיפה, כאילו הוא הבג"ץ בריטי. כידוע יש בהלכה מושג של דינא דמלכותא דינא – גם בחוץ לארץ. אבל זה בתנאי שהחוק שוה לכולם. אך אם הוא מפלה, אין זה נקרא דינא דמלכותא אלא גזלנותא דמלכותא. כאמור, יש בארץ עשרות אלפי בתים שנבנו בלי היתר בניה ולבסוף הוסדרו. אך לצערנו פסקי הבג"ץ אינם מאוזנים ועליו לעשות תשובה.


ש: אבל הבג"ץ טוען "סופיות הדיון" שאי אפשר להגיש עתירה נוספת?

ת: ובשביל זה הורסים בית של 24 דירות, אחרי שהושגו היתרי בניה!? הרי הם מודים שאחרי ההריסה, אפשר יהיה לבנות מחדש. סתם עקשנות בזויה שאינה ראויה לכבוד מוסד צדק עליון. עליו לעשות תשובה.


ש: בתקשורת התפרסם שמי שעורר את הבג"ץ מרבצו הם השכנים שעויינים את הבניה הזאת?

ת: ואתה מאמין כל מה שאומרים בתקשורת?! השכנים רק הגישו התנגדות כחוק על גובה הבנין, התנגדותם התקבלה במועצה וגובה הבנין הורד, לכן במקום 44 דירות יש 24. ועכשיו השכנים לא לוחמים נגד מאומה. אלא כאמור, יש התנהלות גרועה של הבג"ץ, ועליו לעשות תשובה. תמיד דרכי התשובה פתוחים להודות שאין פה שלטון בריטי.


ש: אבל סוף סוף, מי שקובע במדינה זה לא הבג"ץ אלא הממשלה, ואם היתה רוצה, היתה פותרת את הבעיה?

ת: נכון, גם הממשלה צריכה לעשות תשובה. בעת פרשת גבעת האולפנה, ראש הממשלה הבטיח שהממשלה תבנה בבית-אל 300 בתים או 300 דירות – אינו זוכר. וכמה בנתה? אפס! ולא עוד אלא שמה שבנו היא רוצה להרוס! גם היא צריכה לעשות תשובה גדולה ולזכור פעם ולתמיד שפה זה לא שלטון בריטי, אלא מדינה שלנו, ועלינו לבנות ולובנות. הרי האוכלוסיה של בית-אל גדלה וגדלה בחסדי ד', לא נותנים לבנות בתי-ספר וגנים, לא נותנים לבנות בתים לבנים שמתחתנים, יש שתקועים שנים בקרוונים. מה זה?!


ש: אך זו לא סיבה שמתירה לנוער הישוב להתפרע נגד המשטרה?

ת: ודאי שאסור להתפרע. אבל מי אומר שזה ממש קורה .שוב שקרים והגזמות של התקשורת. אדרבה הנוער הוא ממושמע ונעים למופת. הם ישנו בשקט במבנה ופתאם בשלוש בלילה פרצה המשטרה, נתנו להם מכות באלות ובאגרופים. הנוער לא קילל, לא הרביץ, לא זרק אבנים. הוא לא נצטווה לצאת וסירב. אלא מראש היכו את נוער הישוב, העמיסו אותו על אוטובוסים, והוציאו אותו למרחק. מה זה?! גם המשטרה צריכה לעשות תשובה! הרי אינם בריטים אלא הם יהודים, הם ידידים. ב"ה עתה ביקרתי כמה פעמים והיחסים טובים בין המשטרה והנוער.


ש: ובסיכום?

ת: זה לא רצון העם שכך יהרסו בתים. לכן הממשלה, הבג"ץ והמשטרה, צריכים לעשות תשובה, לזכור שפה זה לא שלטון בריטי. ואז בעזרת ד' בקרוב נקבע מזוזות וכן נמשיך לבנות בכל מלוא רוחב ארצנו.


  • פורסם בשאילת שלמה 399