שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הרב צבי יהודה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


מקורות ע"י הרב מרדכי ציון

העלותו למרומים של רבנו

ש: האם היה צריך לקרוע על העלותו למרומים של רבנו הרב צבי יהודה?

ת: מי שהרגיש תלמידו (וכן סיפר הרב יחזקאל גרינולד, שכשנפטר רבנו, שאלו שאלה זו להג"ר צבי טאו, והוא אמר לשאול את הרב, והרב אמר שכל מי שמרגיש תלמיד צריך לקרוע. וכדומה, הגר"ח קניבסקי אמר לאברכים לקרוע על פטירת הגרי"ש אלישיב, כי הם תלמידיו. חוברת דברי שי"ח עמ' מה – מ"צ).


מחלוקות בין רבנים

ש: יש לרבנו הרב צבי יהודה תלמידים רבים עם חילוקי דעות. כיצד אדע אחרי מי ללכת?

ת: על כמעט הכל כולם מסכימים ויש מעט חילוקי דעות. אך כללית, ההכרעה היא על פי רוב חכמה ורוב מנין. כלומר בדוק מי הוא הכי עמקן בדברי רבנו הרב צבי יהודה, ולמי יש הכי הרבה תלמידים שהם בעצמם תלמידי חכמים (ליקוטי הרמב"ן סנהדרין פרק ד בשם רה"ג – מ"צ).


לימוד פנימיות

ש: למה רבנו הרב צבי יהודה התנגד ללימוד פנימיות בעוד מרן הרב קוק הדגיש חשיבותו?

ת: רבנו היה בעד רק עבור היחידים הראויים, ועליהם דיבר מרן הרב (עיין ספרו של הרב אורות התורה עם תוספת על פנימיות התורה – מ"צ).