שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הרב עובדיה יוסף (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: ברצוני לשאול, כיצד טיפוס כמו הרב עובדיה יוסף לא הוחרם ונודה כבר מזמן על ידי הרבנים מזרם הרב קוק. איך יתכן שרב המדבר בצורה כ"כ נבזית, נמוכה ושפלה, מוציא לשון הרע על החילונים, מקטרג על חיילי צה"ל, מקלל יהודים (יוסי שריד - ימח שמו). איך יתכן שלא גלגלו אותו מכל המדרגות כבר מזמן? כך מדבר רב בישראל? וכבוד הרב אבינר נוהג לצטט דברים מהספרים שלו.

תשובה: אכן, אם לא נקבל את ההנחה היסודית שלפעמים עלי אדמות ישנם דברים מורכבים, לא נמצא ידינו ורגלינו. ונצטרך לסווג את כל האנשים בין טובים ורעים ובין אור לחושך. אלא, זה לא כך. דברים מורכבים. הרב עובדיה יוסף הינו תלמיד חכם גדול. איך יודעים? קרא את ספריו וראה שהוא ת"ח מצד הבקיאות שלו, מצד עמקות ההבנה ומצד כוח ההכרעה. הוא תלמיד חכם גדול מאוד. יחד עם זה, אנו תלמידים של תלמידי חכמים אחרים, כגון ביחס לארץ ישראל ויחס לאהבת ישראל. גם יש לשים לב שלכל תלמיד חכם יש לו את הסגנון שלו.

יש תלמידי חכמים עם סגנון תקיף ותלמידי חכמים עם סגנון עדין, אבל הם אומרים אותו דבר - בסגנונות שונים. לכן, גם אם לא מסכימים בדבר מסוים אין צורך להחרים. בפרקי אבות בארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם, אחד מהם "נושא עול עם חברו". כלומר, תלמיד חכם א' צריך לישא בעול עם תלמיד חכם ב' אעפ"י שיש לו אי הסכמה חמורה איתו, אפילו ביקורת חמורה על חלק מדבריו.

על דברים אחרים הם מסכימים. על תשעים או תשעים וחמשה אחוזים מסכימים. לא צריך לחפש דברים שמפרידים. צריך לראות שמה שמחבר יותר גדול לאין ערוך מאשר המפריד. אין חיוב שחכמים יסכימו. לעתיד לבוא, ישבו יחד בטקרלין ויחליטו יחד. בינתיים אנחנו בפרוזדור. בפרוזדור, לא מסכימים ובכל זאת מכבדים. אם תלמיד חכם אומר משהו נכון, קיבל את האמת ממי שאמרה. אסור לומר שאם בתחום ב' הוא אומר לא נכון, אני לא מקבל את מה שהוא אומר בתחום א' אפילו אם זה נכון.

סיכום: להרבות אהבה לכל תלמידי החכמים מכל השיטות ומכל הזרמים.