שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הרב אברהם שפירא זצ"ל על עלייה להר הבית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"פשוט וברור, כי ע״פההלכה אסור להיכנס לתחומי הר הבית, ולא מפני שאין המקום ברשותינו, אלא מפאת הצווי הגדול והעמוק של ״מורא מקדש״, וכך הורה מרן הרב זצ״ל לחזור על היסוד הזה. וכך הוחלט מאז מקדם ע״י גדולי ישראל, והרבנות הראשית לישראל. ופלא, היאך מעודדים יהודים לעלות להר הבית. אל לנו לשנות כי הוא זה בעניין הלכה זה ממה שנהגו בכל הדורות בנוגע לשמירת קדושת המקום. וכשם שקיבלו שכר על הדרישה, כן יקבלו שכר על הפרישה!

כשהביאו לרב צבי יהודה ספר שחובר בשעתו, על היתר כניסה להר הבית, במקומות מסויימים, אמר להם: נאך אשטיקלע כרת.. נאך אשטיקלע כרת... (עוד חתיכת כרת, עוד חתיכת כרת)".

[עצרת יום ירושלים תשס"ז בישיבת מרכז-הרב]

  • פורסם בשאילת שלמה 533