שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הקב"ה אוהב כל אחד - לפרשת במדבר (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת במדבר: הקב"ה אוהב כל אחד

[נרשם ע"י יוסף אברמסון]

מניין אנו יודעים כי הקב"ה אוהב כל אחד ואחד מאיתנו? מהעובדה כי הוא סופר כל אחד ואחד.

כמו ילד שיש לו אוספים. הרי הוא סופר כל בול וכדו' כי הוא אוהב כל אחד.

ואם תאמר, אם כן מדוע הקב"ה עושה לי צרות?

שתי תשובות בדבר:

א. הצרות הן לטובה:

גם אם נראים לך צרות אינך יודע את הדבר עד הסוף. מה שקבלת הוא רק להטיב לך ע"פ החשבון האלוקי שהוא רחב ועמוק מאוד.

ב. הצרות אינם צרות: מה שאתה מכנה צרות אינם חמורות כמו צרות אחרות. למשל, מחנות השמדה, אלו צרות.


  • פורסם בשאילת שלמה 277