שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הצבעה ובחירה בנשים לכנסת (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה א: מותר לאישה להיות חברת כנסת? ת. וודאי שלא, זה לא צנוע. "כל כבודה בת מלך פנימה". מה השאלה? עיין בהלכות צניעות אישה בסוף קידושין וכן רמב"ם ה. איסורי ביאה כא, ובאבן האזל כא. ובשו"ע.. שצריך להתרחק גברים מנשים מאוד מאוד. זורקים נשים לקלחת הציבורית וזה יוצר קירבה ומגע ומסתכלים עליהן וכו'.. ישנם 2 תשובות של הרב קוק בספר מאמרי הראיה עמ' 189 על בחירת נשים שזה אסור.

שאלה ב': מותר לנשים לבחור? ת. וודאי שלא. אמנם לבחור זה צנוע, שהולכים שמים פתק בקלפי והולכים הביתה. אך זה לא הולך ככה. צריך לדעת מה לבחור. יש אסיפת בחירות, יש תומכים, יש התחייבויות, יש לחצים, יש מתפקדים וכן הלאה.

מאמרי הראיה עמ' 189: נשים הולכות בוחרות ונבחרות. זה עושה סלט גברים ונשים. שזה עלה לפרק לפני קום המדינה בבחירת מוסדות המדינה החרדים אמרו שאסור והחילונים אמרו שמותר והמזרחי אמר- מותר, אסור, מותר. כדרכו בקודש. אמרו המזרח- נשאל רבנים. אך איזה רבנים?.... אמרו אולי הרב קוק, אך התנגדו לכך שבטח הוא יקל... ולבסוף שאלוהו ואסר.

שאלה ג: כיוון שכן האם מותר להשתתף בבחירות? ת. ישיבת מרכז הרב בזמן הרב קוק- על דלת הכניסה היו 2 כרוזים- כרוז אחד- אסור לנשים להשתתף בבחירות. ועל הדלת השניה היה שזו מצוות גדולה להשתתף בבחירות. ושאל על כך הנזיר את הרב קוק לפשר הסתירה ואמר הרב קוק שהציבור יודע את הלכות הצניעות. כלומר, האם מותר להיות שותף בדבר שיש לו מרכיבים נגד ההלכה? תשובה מאיזה דין באים? לפני עיוור. ומה יש פה לפני עיוור? ממילא זה נעשה, ואני לא עוזר להם לעשות. ואולי מסייע בידי עוברי עבירה? מה פה מסייע? בזה שאני שם פתק בקלפי או שאני חבר כנסת מה אני עוזר? מחזק ידי עוברי עבירה זה מתן לגיטימציה, ציון.

וגם פה לכאורה אתה אומר- יפה אתם עושים שאתם עושים בחירות עם נשים.. אבל פה אין כך. אנו לא אומרים כך. זה תלוי למה אני משתתף בבחירות. אין לפרש את זה כמתן לגיטימציה. מסכת ע"ז יד: מותר ללכת ברחוב בו יש כנסיה. אז מה אם יש שם כנסיה? אני לא הולך בשבילה אלא בשביל דבר ועניין אחר. אני משתתף בבחירות אני נותן לגיטימציה? יש ברירה? יש בחירות אחרות? אז אל תבחר בכלל. איך? מה אני הפקיר את ההנהגה? יעשו מה שהם רוצים!

גם הבוחר וגם הנבחר. וגם האישה תבחר שאחרת מפסידים קולות. שכן חייבים להציל. קוראים לזה בפוסקים- להציל מה שאפשר להציל. מה המקור? שו"ת הרשב"א ה, רלח. והמקור שלו זה ממסכת סוטה מח. "...לבטולי האי מפני האי" וברש"י שם. הוכחה שניה ממסכת ע"ז יא מר' יהודה הנשיא שהיה קונה את השור של הע"ז בתנאי שיזיזו את היום. "למעקר ולעביד פורתא.." ומניין לגמ'? מדוד המלך. שיואב בן צרויה היה בן מוות שהרג אזרחים וגנרלים וחייב מיתה ודוד המלך העלים עין. ולמה? כי יש אויבים יותר מסוכנים ממנו, כך מוכיח הרשב"א שם.

צריך ללכת לבחור. נשים לא יבחרו? אתה תפסיד חצי מהקולות. אבל הרב קוק אמר שאסור? עיין בשיחות הרצי"ה איש ואישה שהוא מדייק מדברי הרב קוק שהוא לא אמר אסור. שאם היה אומר אסור אז משמע שאין לזה כל מקום ופתח כל שהוא, ולכן הוא בא להתיר זאת. זה לא תלוי בך אם תהיה אישה או לא, בכל מפלגה יש נשים. זה נעשה מימלא, זה ממש לא תלוי בך.

יש אומרים- מה הנשים לא יהיו שותפות בהנהגת המדינה? מה הם לא חכמות? הם לא יודעות להנהיג? אין להם זכות בחירה? תשובה: וודאי שהנשים חשובות, ובוודאי שיש להם השפה. אך זו ההשפעה היחידה שיש? ישנם עוד דרכים להשפיע. דרכים להשפיע לדוג'- ת"ח אשר משפיעים על האומה וכן הלאה. אישה משפיעה על בעלה, כך מסביר הרב קוק. דעתו של האדם נוטה אחר דעת אישתו. נשים הם כמו ת"ח. למדו שאפשר להשפיע הרבה מאוד בלי להיות בולט בזירה, גם אם אתה מאחורי הקלעים ולא נראה על הבימה. למדו את זה מרבנו של עולם, אשר מסתיר את מעשיו. צנועים וענווים בצד, כמו הקב"ה אשר אינו בולט, ואינו עושה כל יום ניסים בולטים. כך הנשים הם צנועות. וזה שהם צנועות זה לא אומר שהם לא משפיעות.

אולי עדיף לבחור אישה לכנסת לאו דווקא כזו שמתאימה אלא כזו צנועה?

תשובה: זהו כבר חשבון אחר. אתה רוצה ללכת לרופאה לא צנועה אך היא מומחית או ללכת לרופאה שאמנם היא צנועה אך היא לא יודעת להבדיל בין הלבלב לכבד?! צניעות זה דבר חשוב, אך יש גם דברים אחרים. יש גם דברים אחרים חשובים. זה פיקוח נפש. הכל פה זה פקוח נפש!