שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הפרטת הגיור (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הפרטת הגיור

[באהבה ובאמונה]


שאלה: יש עתה הצעה חדשה כדי להקל על הגיור במדינת ישראל: הצעת ממשלת ישראל של הפרטת מערך הגיור כך שכל רב ראוי לכך יוכל לגייר, וכך יוכלו לקרב יותר גויים תחת כנפי השכינה. האם יש כאן ישועה?


תשובה: לא. זה יצור רמות שונות של גיור, כמו שיש רמות שונות של כשרות המזון. יש כשר לאלו ויש כשר לאחרים, וזה אינו אוכל עם זה, דבר שמסב לנו צער נורא. אבל לגבי מיהו יהודי, לא יתכן בשום פנים ואופן שאדם יהיה יהודי בעיני זה ולא בעיני אחר. כל גר יהיה אוטומטית חשוד שגיורו אינו כדין, הוא יהפוך יהודי סוג ב', ויווצר פילוג נורא באומה, כמו שלא היה אלפי שנים.


שאלה: מדוע? הרי גיור זה גיור, איך זה שיש רמות שונות של גיור?


תשובה: גיור על פי ההלכה כולל קבלת מצוות. לא די בגיור של הזדהות לאומית אלא צריך גם הזדהות דתית עם התורה. לא די ב'עמך עמי' צריך גם 'אלהיך אלהי', כמו שרות אמרה. גיור שלא על פי ההלכה אינו חל. יתר על כן, בכך לא עושים טובה לאותו אדם שבא להתגייר אלא עוול. שהרי עד כה הוא היה גוי טוב וישר, וכידוע צדיקי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. ועתה יהיה יהודי לא כשר שאין לו עולם הבא. זו גם הונאה נוראה: הוא חושב שהוא התגייר, טרח ועמל לשם כך, ופתאום יטיחו לו בפנים: אינך יהודי! ד' ישמרנו. לכן הכרחי שיהיה גיור אחיד בארצנו, על פי הרבנות הראשית לישראל, והיא שתחליט מי מגייר וכיצד הוא מגייר. בעוד שעל פי הצעת הממשלה, כל רב בעל תכונות מסוימות יוכל להחליט לגייר, ולא יצטרך לאישור הרבנות כדי לגייר, וגם לא לאישורה על אופן הגיור שלו.


שאלה: לפי הצעת הממשלה, אין כלל פיקוח על אופן הגיור?


תשובה: הפיקוח אמור להתבצע על ידי ועדת ההיגוי. הבעיה היא שהממשלה היא שתמנה אותה. עתה ב"ה יש שם תלמידי חכמים צדיקים. אבל לא יתכן שהאיוש ייקבע על ידי הממשלה. אי אפשר להיות בטוחים שביום מן הימים היא לא תחליט שמגיירים בלי קבלת מצוות.


שאלה: אין רבנים שמתירים זאת?


תשובה: יש, אבל זו דעת יחיד, ואין הלכה כמותם. גיור כזה לא ייחשב על ידי הרבנות הראשית, ולא על ידי כמעט כל גדולי ישראל ורבני ישראל, וכן כמעט כל הציבור הדתי. אז מה הועילו?


שאלה: אז מה הפתרון עבור יותר מ-300,000 גויים בארץ?


תשובה: אין פתרון שייהפכו לגר-יהודי, אבל יש פתרון שיהפכו לגר-תושב, וגר תושב הוא צדיק אומות העולם, חסיד אומות העולם, יש לו חלק לעולם הבא, וגם חלק בעולם הזה של מדינת ישראל על פי ההלכה.


שאלה: ומה בדבר גיור קטינים, בלי גיור הוריו או גיור אמו?


תשובה: זה הבל. אם הוריו אינם יראי שמים, הוא יגדל חילוני, ואז בגיל בר מצוה, כיוון שלא מקבל עליו מצוות, ומתברר בדיעבד שגיורו אינו גיור.


שאלה: לסיכום, איך תיפתר המחלוקת בין הממשלה לרבנות הראשית?

תשובה: אין כאן מחלוקת. מחלוקת היא בין שווים. ועם כל הכבוד לממשלה, לא היא המוסמכת לקבוע מיהו יהודי, אלא לנהל את המדינה היהודית על פי ההלכה. חזק ונתחזק ובעקבות רות נאמר "עמך עמי ואלהיך אלהי".


  • פורסם בשאילת שלמה 376

==
==