שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הפרדה בחתונה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

סעודה נפרדת

ש: אני מתחתן. האם יש מתירים סעודה לא נפרדת?

ת: יש מתירים אם לכל זוג או לכל משפחה קרובה יש שולחן לחוד. אוצה"ג סוף סוכה.


חתונה מעורבת

ש: מותר לעשות חתונה מעורבת? הרי רוב הציבור עושה, האם כולם טועים?

ת: כן. לצערנו הם טועים. ועיין קצור שו"ע קמט א. וכן קנב ח.


ש: שמעתי שסעודת חתונה יכולה להיות מעורבת, על פי דברי הלבוש (ב"ח אה"ע סב. עי' לבוש החור מנהגים לו)?

ת: לא נכון. א. אין הלכה כלבוש. ב. הוא לא אמר שמותר לשבת מעורב אלא לומר שהשמחה במעונו. ג. כבר אמרו בצער שבזמן הלבוש היה לנשים לבוש... שו"ת אז נדברו יב מז.


ש: שמעתי שהגר"מ פיינשטיין אינו מחייב הפרדה והוא גאון גדול?

ת: נכון שהגרמ"פ אומר שצריך מחיצה רק בדבר ציבורי שפתוח לרבים, אבל בדבר פרטי כמו חתונה, אין צורך. שו"ת אגרות משה או"ח א מא. יו"ד ד כד ג. וכך נהגו רבים באמריקה. אבל עם כל גדלותו של הגרמ"פ, לא חייב להיות שתמיד בכל דבר הלכה כמותו, ובימינו בארץ ישראל אנשים יראי שמים עושים מחיצה כדת וכדין. עיין שו"ת אז נדברו להג"ר זילבר יב מז.


חתונה מעורבת לאחי

ש: אחי מתחתן והישיבה בחתונה מעורבת, האם אני יכול להיות שם?

ת: ודאי חתונה צריכה להיות נפרדת עם מחיצה אבל דיעבד מותר לסמוך על הגר"מ פיינשטיין לשבת שם בשולחן של גברים או של משפחתך, - מדין הנאה שבאה לו לאדם בל כרחו, והעיקר לא להביט על נשים (י"ד משה כח).


ללא מחיצה

ש: מה יעשה אדם שהגיע לחתונה ובריקודים אין מחיצה?

ת: לא לרקוד. שאף על פי שמצווה לשמח חתן וכלה, אין לעשות מצווה על ידי עברה (ספר אהבת חסד לבעל חפץ חיים) והרי אסור לראות נשים רוקדות.