שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הפינוי במגרון - מה עושים? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: מה עם מה שקרה במגרון וכן במקומות אחרים שכן זה עלול לקרות בעוד מקומות?

תשובה: זה שיגעון. זה שיגעון לאומי שיש דברים כאלו. זה מחלת נפש. אתה מגרש אנשים מהבית בגלל כל מיני טענות שדופות כדים? בגלל שזה שלהם? אם זה היה שלהם אז בסדר תפצה אותם. אך איך זה שלהם?! מלך ירדן חילק חינם אדמות רק אם יעסקו בהם בחקלאות, אך הם לא עסקו בחקלאות בכלל. ומה שמלך ירדן חילק את זה- זה בכלל לא שלו. זה שלנו. כל א"י שלנו. ומה שהוא אומר שהבריטים נתנו לו- זה לא שלהם. זה שלנו ולא של מלך ירדן. אנחנו מוכנים לברך את הבריטים כפי שבירכם הרב קוק בזמנו- שנתנו לנו את הארץ, אך לאחר מכן שהם הצרו את צעדנו אמר הרצי"ה שהברכה שנתן להם אביו נגמרה. הארץ הזאת היא לא של הבריטים ולא של מלך ירדן. זוהי שטות שאי אפשר לתאר.

שיר של נתן אלטרמן- ארץ ערבית.

התאוריה של הרב קוק במאמר מסביר שכל המחלה הזאת היא בגלל השואה, שיצאנו ממנה קצת חולי נפש. אנחנו לא מעיזים לדפוק על השולחן ולומר זה שלנו. בהמון מקומות כן מעיזים, אך יש מקומות שלא מעיזים לומר. זו מחלת נפש לאומית שהיא תוצאה של השואה.

גם את המחלה הזאת אפשר לרפא, ולאט לאט היא מתרפאה.

כמובן, צריך להפגין שם בזמן הגירוש, לפני הגירוש ואחרי הגירוש. אך זה עזרה ראשונה. אז זה לא שווה? ברור שזה שווה, קודם כל צריך עזרה ראשונה. בלי עזרה ראשונה טיפול מתקדם לא יועיל. אנחנו לא נגד עזרה ראשונה, אך כמובן צריך לדעת שצריך טיפול יסודי. הטיפול היסודי נעשה בישיבה. וצריך את 2 הטיפולים. גם עזרה ראשונה וגם רופא בבית החולים. אנחנו ארוך, ויש מי שעושה קצר. טוב מאוד צריך גם קצר וגם ארוך. אנחנו בישיבה לומדים ארוך. יש אנשים שעוסקים במחקר ויש שעוסקים בפיתוח. אנשי הפיתוח עושים את זה כמה שיותר מהר, אנשי המחקר עושים את זה לאט לאט, לוקחים את הזמן.

אנחנו בישיבה לומדים. לומדים גמרא ארוך ובאמונה ארוך. אנחנו עוסקים במחקר. אחרים עוסקים בפיתוח- שאלו דברים יותר פרקטיים ומעשיים. ולכן איננו צריכים נקיפות מצפון. מי שרצה הלך להפגין ומי שלא רצה- לא הלך. מי שלא הלך- שלא יחשוב כאילו לא אכפת לו וכן הלאה. ומה שישנו את אותו ארוך שדוחה את מה שמפנים ישובים זהו אותו ארוך שבגללו נדחה מה שמדברים לשון הרע, ומחללים שבת וכן הלאה.

אי אפשר לטפל בכל הסימפטומים השונים של מחלה אם רוצים להלחם בה. העיקר הוא לטפל בשורש, והטיפול בשורש הוא דבר ארוך. ומה שאנו לומדים תורה ומתמלאים בתורה זה גורם להתפשטות התורה באומה וזה מתקן את הכל. "לכל בשרו מרפא" מסביר המהר"ל שהתורה מרפאת את הכל.

הבעיה היא חולשה בתורה ובאמונה. זהו ספר אורות- כל הבעיות בכדוה"א נובעות מתוך בלבול במושגי האמונה בה'. בישיבה אנחנו לומדים את דבר ה' ודבר ה' מדריך אותנו. כיום יש חולשה בהבנת דבר ה'. ולכן צריך ללמוד תורה.

שו"ת משיב דבר לנציב א,מב: אז רוב היהודים היו רפורמים, כמו היום שהרוב הם חילוניים. ומה נעשה? נתבדל מהקהילה. "אין אחריותם עלינו" אמר הנציב: לא. לא חותכים את האומה ל2. כמו שאמר חזקיהו מלך יהודה שאמר שצריך ללמוד תורה. שנעץ חרב בכניסה לבית המקדש והכריח אנשים ללמוד תורה.

אתה לא יכול לחייב אף אחד ללכת למיגרון. אבל זה מת מצווה? נכון, אבל יש הרבה מתי מצווה. אני לא מתכוון לאמר שהכל מת. הכל חולה. יש הרבה חולים וכל אחד עוסק ומרפא את החולה שלו. ואנחנו לא מדברים על מקרים יוצאי דופן. ועם זה זה לא אומר שאנחנו לא עושים כלום. אנחנו עוסקים בארוך. וכמובן גם מה שיש כאלו אשר עוסקים בקצר הכל יונק מתוך הארוך.