שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הערות לשליח ציבור (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אבל כמובן, הרב של בית הכנסת הוא הקובע.

- גש להתפלל אם הגבאי מבקש ממך, אל תשהה את התפילה, ואין חובה לסרב.

- אם אתה בעל חיוב, אתה יכול לגשת בלי בקשת הגבאי.

- התפלל במתינות לא מהר מדי ולא לאט מדי.

- אל תבלע מילים אלא בטא בצורה ברורה.

- התפלל בנוסח שלך ובהברה שלך גם תפילה בציבור. אבל בתחנון, אל תפסיד לאחרים שאומרים יותר, ומותר לך לומר.

- אמור בקול רגיל ולא בלחש גאל ישראל גם שחרית וגם בערבית.

- לחזרת הש"ץ המתן לרב, ואם אין רב, אז לרוב הציבור.

- פסוקי קדושה: קדוש, ברוך, וימלוך – אמור בקול רם.

- אל תאריך בסיום כל ברכה, כדי שהציבור לא יענה אמן טרם סיימת. וכן בקדיש, קדושה וברכו. והמשך

כאשר הציבור סיים לומר אמן.

- מודים דרבנן אמור בקול רם את כולו.

- ברכת כהנים, הקרא בקול רגיל, לא חלש, ולא חזק ולא סלסול.

ד' יברך אותך.

  • פורסם בשאילת שלמה 621