שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

העם עם הצניעות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

העם עם הצניעות

[הרב שלמה אבינר]


אשרינו שחזרנו לארצנו, בחסדי ד' עלינו, ובה נישאר לעד ולעולמי עולמים, לכן עלינו להתאמץ לא לחטוא יותר באותם חטאים שבגללם גלינו מארצנו והתרחקנו מאדמתנו.

כולם יודעים שבית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים (יומא ט ב), אך לא כולם יודעים גילוי עריות זה מה היה טיבו, ואכן הוא אינו מפורש בתורה שבכתב אלא באה התורה שבעל פה להשלים.

"גילוי עריות, דכתיב: 'ויאמר ד' יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומשקרות עיניים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהן תעכסנה' (ישעיה גק טז)" (יומא שם). אם כן, לא מדובר בגילוי עריות ממש, אלא בחוסר צניעות של בנות ציון שאף הוא מוגדר כגילוי עריות.

"יען כי גבהו בנות ציון - שהיו הולכות ארוכה בצד קצרה", כדי להבליט עוד יותר את גובהן.

"ותלכנה נטויות גרון - שהיו מהלכות בקומה זקופה".

"ומשקרות עיניים - דהוו מלין כוחלא עיניהן", שהיו ממלאות עיניהן בצבע כחול כדי שתיראנה גדולות כשל ילדה.

"הלוך וטפוף תלכנה - שהיו מהלכות עקב בצד אגודל", פסיעות קטנות כדרך הטף, כדי להרשים.

"וברגליהן תעכסנה... שהיו מביאות מור ואפרסמון ומניחות במנעליהן, וכשמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות ומתיזות עליהן, ומכניסין בהן יצר הרע כארס בכעוס", כעוס הוא נחש (יומא ט ב).

שימו לב! לא מדובר בבגדים קצרים מדי אלא בכל מה שמושך תשומת הלב, בכל מה שמושך את העין.

אך כמה מתוחכם הוא היצר הרע דעריות, כמה טורח הוא ועמל להתחדש. הוא יצר יצירתי ממש.

פעם זו חצאית לא ארוכה, פעם זה שרוול מעל המרפק, פעם אלו בגדים נוצצים, פעם זה איפור מוגזם, פעם זו פאה נוכרית מושכת עין, פעם חולצה לא מכופתרת למעלה, ותחבולות היצר אין להן סוף.

עתה תכסיסו החדש של היצר, יצרא דעריות, הוא בגדים צרים צמודים לגוף באופן מחריד ומגעיל, שזה לא פחות חמור מאופנה חשופה (עיין קונטרס מלבושי נשים לג"ר בנימין זילבר, ועיין שו"ת הרדב"ז תש"ע).

כמה נוראה היא אופנה חצופה זו המצערת את הטבע הטבעי הצנוע של הנפש.

אשרי האיש הצנוע השומר את עיניו, מצמצם עיניו מראות את הלבוש המכוער והנורא הזה,

ואשרי האישה שאינה נותנת מקום לדבר הנורא הזה המתגלה בלבושה.

אשרי בנות ישראל הצנועות והענוות שאינן מחפשות להרשים ולמשוך עין, אלא רצונן לעבוד את בוראן ולטהר את עמן.