שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

העלאת הפלאשמורה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם יש להעלות את הפלאשמורה?

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: מה צריך להיות יחסנו לעלית הפלאשמורה?

ת: תלוי. לא כולם אותו דבר. יש שלושה סוגים: א. יהודים טובים. ב. יהודים שהתנצרו. ג. גויים נוצרים שמתחזים ליהודים.

ש: למה הם מתחזים? מה הם מרוויחים?

ת: כי מדינת ישראל היא גן עדן, בחסדי ד' עלינו. אם נפתח שערי הארץ לכל גוי שירצה, יגיעו כאן כמה מיליארדים.

ש: ואותם שהתנצרו, זה היה מרצונם הטוב, או שכפו עליהם, כמו האנוסים מספרד?

ת: מרצונם החופשי. זה התחיל לפני 150 שניה עם מיסיונרים מאנגליה. אלה שהתנצרו נחשבו בעיני היהודים האתיופים כמומרים, כנוצרים לכל דבר.

ש: המיסיונרים הצליחו לשכנע אותם בהבלי הנצרות?

ת: לא נראה. אלא זה היה עבורם עליה במעמד, גם כלכלי, גם חברתי, גם חינוכי. א. כלכלי, כי היתה בצורת גדולה באתיופיה ומתו בין שליש לחצי האוכלוסיה. ב. העלאה בסטטוס החברתי. ג. בתי-ספר נוצרים שנחשבו יותר טובים מבתי-ספר יהודים. הקיצור, לא מתוך כפיה אלא מתוך רדיפת תועלת. אין בהם שום סממן יהודי. הם גויים גמורים. לא עליהם נאמר: אנו מתירים להתפלל עם העבריינים.

ש: אז למה מעלים אותם לארץ?

ת: פוליטיקה מושחתת של גופים בארצנו שרוצים להעלות גויים כדי להטות את הכף לכיוון נישואים אזרחיים, לכיוון שינויים בגיור, לכיוון רפורמים – כל זאת בעזרה כספית של הקרן החדשה לישראל וארגונים נוצרים שונים.

ש: אבל מה אפשר לעשות? הרי חלקם הם יהודים טובים?

ת: כהנחיית הרבנות הראשית: לא להעלות את כולם ללא הבחנה, אלא לבדוק אחד אחד ברשימה.

ש: ובסיכום?

ת: שא נס לקבל גלוייתנו – לא גלויותיהם.


עוד בענין 'העלאת הפלשמורה' - שארית יהודי אתיופיה

דברים ששלח לי הרה"ג הרב מנחם ולדמן, המומחה הגדול לעולי אתיופיה:

א. המונח "פלשמורה" הינו שם גנאי הפוגע ברבבות יהודים וראוי לנקוט בשם "שארית יהודי אתיופיה".

ב. בקבוצה זו כלולים אותם מיהודי אתיופיה שהתנצרו מלפני 150 שנה ואילך. למן שנת תש"ן , הם התחילו במסע של חזרה בתשובה; הם עזבו את כפריהם והגיעו אל קהילות הממתינים לעלייה באדיס-אבבה ובגונדר, והמתינו שם לעלייתם כשהם נוהגים באורח חיים יהודי בדרך ההלכה. בקהילות אלו פועלים בתי-כנסת עם שלוש תפילות בכל יום, מקוואות טהרה, חינוך יהודי ועוד. אבות אבותיהם התנצרו, ואילו צאצאיהם חוזרים לעם ישראל וליהדות שלמה. אחרי מחקר קפדני שערכתי באתיופיה ובארץ, הוכח, שקהילות הפלשמורה מעולם לא התבוללו בקרב האתיופים הנכרים, ונשארו קהילות נבדלות .אף על פי כן, נערכת גם בדיקה פרטנית, 7 דורות לאחור, כפי שנהגו בקהילות "ביתא ישראל' במשך דורות.

ג. למן שנת תשנ"ג ועד היום עלו כ-46,000 נפשות מבני קבוצה זו והם מהווים כיום למעלה מ-50 אחוז מכלל יוצאי אתיופיה בישראל. קרוב ל-100אחוזים מהם עברו ברצון הליכי גיור לכל דבר בהנחיית הרבנות הראשית. יצוין שרובם הגדול הוכרו כיהודים לפי הכלל "ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא" - לפי שהנם צאצאים ליהודי אתיופיה מצד אמותיהם ובכל זאת עברו הליכי גיור. גם לאחר גיורם הם מתאפיינים, ככלל, כנוהגים בדרך ההלכה. 76 אחוזים מילדיהם נמצאים בחינוך הדתי. רוב יוצאי אתיופיה הנמצאים בישיבות ובאולפנות ובישיבות ההסדר ,הם מקרב קבוצה זו.

ד. המאבק להעלאתם נובע ממניעים של ציונות לשמה ואיחוד משפחות. תמיד עודדו אותו גדולי ישראל ובהם הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל ויבדל"א הגאון הרב שלמה עמאר שליט"א שאף ביקר אותם באתיופיה. בשנים האחרונות מוביל את המאבק ועד ציבורי בראשות נשיא בית-המשפט העליון לשעבר השופט מאיר שמגר וחברים בו גם רבנים וביניהם הרב הראשי של יהודי אתיופיה, הרב יוסף הדנה, הרב שאר ישוב כהן, הרב שמואל אליהו, הרב יואל בן נון ועוד (צריך לצערי לציין את שברור לחלוטין: אין בין הפעילים ומנהיגי העלייה הזו גורמים רפורמיים או נוצרים או גורמים שפועלים נגד ההלכה או הרבנות).

ה. לפי החלטת הממשלה שהתקבלה לפני כשלושה חודשים יעלו בעזרת ה' אנשים לאחר בדיקה פרטנית מדוקדקת שתוכיח שהם: צאצאים ליהודי אתיופיה, עזבו את הכפרים לפני שנים רבות וממתינים בקהילות היהודיות באדיס-אבבה או בגונדר, יש להם קרובי משפחה בארץ והם כבר נמצאו בעבר ברשימות משרד הפנים ונבדקו (ונדחו בדרך כלל לפי שהם צאצאים ליהודי אתיופיה מצד אבותיהם ולא מצד אמותיהם).

ו. בעזרת ה' כשיעלו אחינו אלה, הם יעברו ברצון הליכי גיור בהנחיית הרבנות הראשית.

ז. חובה על כולנו לקבלם בסבר פנים יפות ובחיבור של אהבה למסגרות החינוך הדתי, לישיבות ולאולפנות, לבתי-הכנסת והם יתערו בתוכנו ויהיו בעזרת ה' יהודים וישראלים נאמנים".


*

פורסם בשאילת שלמה 429