שיעורי הרב שלמה אבינר

הספד הרב יהושע ישעיה נויבירט (שיעור)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הרב אבינר מספיד את הרב יהושע ישעיה נויברט, מדבר על מידותיו וגאונותו המופלאה בתורה, ספרו היחודי 'שמירת שבת כהלכתה', גמילות חסדים מדוייקת הכרוכה בסבלנות וענוה, ועוד ועוד. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים עם כל הצדיקים.

שיעור שהועבר בתאריך: ד' תמוז התשע"ג