שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הסיבה לירידת הדורות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־12:41, 17 באוגוסט 2018 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "'''שאלה:''' למה יש ירידת הדורות? '''תשובה:''' "אם ראשונים בני מלאכים - אנו בני אנשים, ואם ראשוני...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

שאלה: למה יש ירידת הדורות?

תשובה: "אם ראשונים בני מלאכים - אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים - אנו כחמורים" (שבת קיב, ב). זאת אומרת, לעומת משה רבינו, יהושע נחשב כקטן. "פני משה כפני החמה ופני יהושע כפני הלבנה" (בבא בתרא עה,א). חז"ל אומרים (עירובין נג, א), "ליבן של ראשונים כפתחו של אולם" - חכמה עצומה. "ושל אחרונים כפתחו של היכל" - שהוא קטן, ואחר כך "ואנו כמלא נקב מחט סידקית", כלומר לא כמו פתח של מחט גדול שתופרים בו שקים, אלא של מחט סידקית. הוסיף אביי: ואנחנו כמו יתד בקיר, כלומר - דופקים יתד בקיר, אבל לא נכנס כלום.

כלומר, תלמידים הם תמיד פחות מרבותיהם. יש ירידת הדורות. רבי אליעזר אומר, אני למדתי מרבותי ואני כמו כלב שמלקק מהים (סנהדרין קא, א). כלומר כל תורתי הוא איזה פירור ממה שהיה לרבותי. זה המובן של "ירידת הדורות", כי משה קיבל תורה מסיני ובוודאי יהושע בן נון לא מבין כל מה שמשה רבינו אמר. כל תלמיד הוא פחות מרבו. התלמיד מתאמץ ללמוד, ורבו מתאמץ ללמד, אבל התלמיד תמיד פחות מרבו.

שמא נדאג: מה יהיה בסוף, כל הזמן נרד וניפול? אלא שיש יש שתי תשובות:

א. לפעמים הקב"ה מרחם עלינו ולוקח מישהו מהדורות הראשונים ומעכב את הנשמה שלו כדי שתיולד בזמן יותר מאוחר. לכן לפעמים נולדים ענקים שבסדר גודל של דורות ראשונים, כמו הגאון מווילנה.

ב. נכון שאנחנו מתרחקים מהאור הראשון של מתן תורה, וככל שמתרבה המרחק האור נחלש, אבל אנחנו גם מתקרבים לאור האחרון - למשיח. כמו במנהרה, שבאמצע המנהרה אין לך אור, לא מהכניסה ולא מהיציאה, אבל ככל שממשיכים מתקרבים לקצה של המנהרה.

צריך גם להוסיף, מה שיש ירידת הדורות, מדובר על גדולי הדור, אבל לגבי האומה בכללה החשבון הפוך. כי לכל דור, אפילו אם הוא דור קטן, יש בכל זאת זכויות. וזכויות אלה מצטברות לכל הזכויות של הדורות שקדמו להם. יוצא, שהדור הבא גדול יותר מהדור הקודם. בכל דור הקדושה מתאספת. כמשל, ננס על גבי ענק. מה שהדור הזה יודע המון דברים, זה לא בזכותו, אלא זה בזכות המון הדורות שקדמו לו. אם כן, מבחינת האומה, הדורות גדלים. הרב קוק מסביר את זה במאמר הדור, שהגדולים של הדור פחות גדולים, ויש ירידת הדורות, אבל העם ככלל עולה.